דברי פתיחה

דלית זילבר מנכ"לית מינהל התכנון

מינהל התכנון

התחדשות עירונית היא צו השעה.

קידומה, תוך התמקדות בפיתוח עירוניות טובה ותכנון איכותי, במבט צופה פני עתיד ולא מתוך ראיה משברית, מצויים בראש סדר היום של מנהל התכנון.

להתחדשות עירונית תועלות רבות. היא מתווה הזדמנות ואופק תכנוני לחידוש העיר, להעלאת הצפיפות העירונית, ייעול השימוש במשאב הקרקע, הרחבת היצע הדיור ויצירת מרחב ציבורי איכותי בערים. לעירוניות קומפקטית צפופה ואיכותית תועלות סביבתיות, חברתיות וכלכליות לרווחת כלל משתמשי העיר ולשיפור איכות החיים.


קידום ההתחדשות העירונית במדינה מצא את ביטויו בתכנית האסטרטגית, לפיה כ-30% מכלל עתודות יחידות הדיור בשנת 2030 תהיינה בהתחדשות עירונית של המרקם הקיים, ולגבי שנת 2020 העמידה את היעד על 20%.מנהל התכנון עמד ביעד האמור וכמעט הכפיל אותו, כאשר כ-38% (כ-500,35) מיחידות הדיור שאישר בשנה זו היו בהתחדשות עירונית במרקם הקיים. 


הצורך בפיתוח מרחבים אורבניים איכותיים מהותי במיוחד במדינת ישראל, שמעל ל-90% מאוכלוסייתה מתגוררת ביישובים המוגדרים כעירוניים ושקצב גידול האוכלוסין שלה הוא מהגבוהים במדינות המפותחות. לפיכך מתמקד מנהל התכנון לא רק באישור יחידות הדיור אלא גם ובעיקר בתכנון איכותי שלהן, ופועל ללא לאות לפיתוח כלים במסגרת חוק התכנון והבניה, אמצעים תכנוניים ומסמכי מדיניות ליצירת עירוניות טובה ותכנון איכותי.


בתוך כך, ובהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מנובמבר 2019, לפיה תוקפה של תמ"א 38 יפקע בחודש אוקטובר 2022, פועל מינהל התכנון לקידום תיקוני חקיקה ופיתוח כלים ומנגנונים חליפיים. במסגרת זו פורסם בשנה זו תזכיר חוק מקיף אשר מציע בין היתר מסלול חלופי לתמ"א 38.


כמו כן, מנהל התכנון פרסם מדריך לבחינה וקידום של תכניות להתחדשות עירונית. המדריך מתייחס לשלושה היבטים מהותיים לתכניות התחדשות- תכנוני, חברתי וכלכלי, ולארבעה שלבי תכנון- החלטה מקדמית עקרונית, מיפוי וניתוח מצב קיים, בחינת חלופות עקרונות תכנון המאפשרים השתלבות של הבינוי החדש במרקם העירוני הקיים. בהתאם למדריך מוגשות היום תכניות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. 

 

בהמשך לכך פירסם מנהל התכנון מכרז תקדימי לצוותי תכנון להכנת מסמכי מדיניות, תוכניות אב, תכניות אסטרטגיות ותכניות מפורטות להתחדשות עירונית. בחירת הצוותים הזוכים התבססה על מדדי איכות, ובמכרז זכו 15 צוותי ליבה.


בהמשך ישיר לקידום איכות התכנון, השיק מנהל התכנון לאחרונה אתר אינטרנט חדש אשר מרכז לראשונה את תכניות השימור בישראל- 'MAP STORY'. האתר נועד לספר את סיפור השימור דרך מפות ותוכניות היסטוריות ועכשוויות. מטרתו העיקרית של האתר היא למלא את החסר שהיה עד כה, בריכוז מידע של השימור הסטטוטורי במקום אחד נגיש לציבור הרחב, לוועדות התכנון המקצוע.


אני תקוה שבשנה הקרובה ההתחדשות העירונית תוסיף לגדול ולהתפתח ושארגז הכלים לקידומה ישודרג ויכלול אמצעים נוספים, ליצירת תכנון איכותי ועירוניות טובה מתוך ראיה ארוכת טווח.

 

כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ואתר מדלן 2022בניית אתרים בניית אתרים