דברי פתיחה

אלעזר במברגר מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא המפתח ליכולתן של ערי ישראל לצמוח. בערים, בהן חי רוב מוחלט של אזרחי ישראל, הפתרון העיקרי כיום שיכול לאפשר צמיחה של משפחות צעירות, הגעה של תושבים חדשים ושיפור של איכות החיים, הוא התחדשות עירונית. היקף ההתחדשות העירונית נמצא בעלייה בכלל, ובפרט באזורי הביקוש, בהם עתודות הקרקע הפנויה הולכות ומצטמצמות.

שנת 2022 משקפת תהליך של שינוי ביחס להשקעה הממשלתית בענף ההתחדשות העירונית, והצבתה במקום גבוה בסדרי העדיפויות הלאומיים. שינוי זה, בצד הידע והכלים שצברנו ופיתחנו במסגרת העשייה השוטפת של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, סוללים בפנינו את הדרך להרחבת מעגלי ההתחדשות העירונית והאצה של מימוש פרויקטים, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים המעורבים בפרויקטים מורכבים מעין אלו.

תיקוני החקיקה אשר אושרו בכנסת במסגרת פרק ההתחדשות העירונית בחוק ההסדרים, יצרו מענה לחסמים משמעותיים שזוהו בתחום זה בשנים האחרונות, בעבודה ממשלתית מעמיקה ומקיפה, וזאת באופן מאוזן המאפשר קידום מהיר יותר של התחדשות עירונית מחד, תוך שיפור ההגנה על זכויות בעלי הדירות מאידך.

הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, בתקציב ממשלתי חסר תקדים, קודמו נוכח מציאות שבה מצאי תוכניות שאושרו ע"י מוסדות התכנון, בהיקף כולל של עשרות אלפי יחידות דיור פוטנציאליות בהתחדשות עירונית, אינו מגיע לכדי מימוש, בין היתר בשל חשש הרשויות המקומיות מעלויות הפיתוח הנלווה לפרויקטים אלה. ההסכמים יסייעו לרשויות המקומיות במענה תקציבי עבור פיתוח התשתיות הנדרשות למתחמי ההתחדשות העירונית (בהם מבני ציבור, כבישים ועוד),כנגד הוצאת היתרי בניה לפרויקטים אלה, ואנו מעריכים כי יביאו להאצה ניכרת של בנייתם.

על מנת להרחיב את מעגלי ההתחדשות העירונית אל מחוץ לאזורי הביקוש, עודכן מנגנון הקרקע המשלימה, כך שיאפשר לסייע לרשויות מקומיות, בהן ערכי הקרקע אינם גבוהים, להעלות את הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים. במסלול החדש של הקרקע המשלימה, ניתן להשתמש לא רק בקרקע עצמה שמקצה המדינה, אלא גם מהתקבולים שמפיקה המדינה מהקרקע, עם שיווקה. מנגנון זה כבר מיושם בפיילוט במספר ערים, ואנו פועלים להרחבת השימוש בו בכל הרשויות העירונית בהן כלי זה נחוץ.

כמו כן, אישר קבינט הדיור את הצעתו של השר אלקין לאפשר קידום פרויקטים של התחדשות עירונית במתחמים של פינוי בינוי בפריפריה, בהן ערך הקרקע הנמוך איננו מאפשר קידום פרויקטים אלה בכוחות שוק בלבד, בתקציב ממשלתי. הפרויקטים יאפשרו לראשונה ביצוע פינוי בינוי בערי הפריפריה, ויעלו את הפריפריה על מפת ההתחדשות העירונית, תוך יצירת מוקדי שינוי והתחדשות באותן ערים.

באשר לתכנית תמ"א 38 שתוקפה עומד לפוג, לצד חלופת שקד אשר חקיקתה מקודמת כיום בוועדת הפנים בכנסת, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמת תכניות התחדשות בניינית, חלופה משופרת לתמ"א 38 ,ב15 יישובים ברחבי הארץ בתקציב כולל של כ-40 מיליון ₪. התכניות אשר נעשות בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות, מאפשרות התחדשות של בניינים בודדים, בדומה לתמ"א 38 ,אך בניגוד לתמ"א שנתנה מענה אחיד ברמה הארצית, מדובר בתכניות ברמה עירונית אשר נבנות בהתאם לצרכים הספציפיים של כל עיר ומתייחסות לאספקטים רבים נוספים שלא קיבלו מענה בתכנית הארצית.

תחום חדש נוסף אליו נכנסת הרשות בימים אלו הוא תכניות מפורטות בסמיכות לתחנות מטרו, תוך תיאום מלא מול משרדי הממשלה העוסקים בנושא, בדגש על צוות תמ"א 70 .זאת במטרה לייצר תכניות התחדשות איכותיות, במרכזים אורבאניים, שיאפשרו, כחלק מהמהפך התחבורתי העתיד לפנינו, לייצר מוקדים עירוניים עם תוספת יח"ד ותכנון חכם הנותן מענה לצרכי תעסוקה ומסחר.

הגדלת פעילות ההתחדשות העירונית, בכל חלקי הארץ, איננה כבר בגדר חזון רחוק, כי אם מציאות המתרחשת לנגד עינינו וכמענה לצורך טבעי של האוכלוסייה הגדלה. נמשיך לקדם את הגדלת הרקמה של ההתחדשות העירונית, החל מהבניין הבודד ועד לחבלי ארץ שלמים, בשיתוף פעולה ותוך שימת לב לאופי והצרכים השונים של הערים השונות.

 

כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ואתר מדלן 2022בניית אתרים בניית אתרים