תל אביב

רון חולדאי

תל אביב

שלום רב,
התחדשות עירונית היא חלק בלתי נפרד מעיר, בוודאי בערים דינמיות וותיקות כעירנו.
עיריית תל אביב-יפו מובילה מהלכי התחדשות מסוגים שונים כנגזרת מתפיסת עולם כוללת שרואה בהם אמצעי לקידום צדק חברתי: הם מאפשרים חידוש פניהם של אזורים מתפתחים תוך הקפדה על שימור הגיוון האנושי והקהילתי שעליו גאוותנו. בין מהלכים אלו נמנים מאמצינו לקידום דיור בר השגה, רה-פרצלציה )הסדרת רישום הקרקעות בשכונות ותיקות) וכמובן פרוייקטים של פינוי בינוי. אמצעי אחרון זה – בשונה מתמ"א 38 הבעייתי - מקדם התחדשות בראייה כוללת, שלוקחת בחשבון את כלל התשתיות והשימושים השונים ההכרחיים בעיר, לרבות שטחים פתוחים, מבני ציבור כגון מוסדות חינוך וקהילה, מסחר וכיו"ב.
כאשר היא נעשית באופן הזה, יש ביכולתה לשרת את כל הצדדים המעורבים בה: הדיירים זוכים בחידוש בנייני מגוריהם ללא השקעה כספית מצידם; הרשות המקומית נהנית משיפור השכונות בתחומה; והיזם זוכה ברווח כלכלי. חרף כך, בפועל, התהליך במתכונתו הנוכחית סובל משורה ארוכה של כשלים, המביאים לכך שקיים פער משמעותי בין מספר התכניות לבין מספר הפרויקטים להתחדשות עירונית, שיוצאים בסופו של דבר לפועל. אחד החסמים בהתחדשות עירונית נכונה (דהיינו פרוייקטים בשיטת "פינוי-בינוי") נעוץ בקושי להגיע לרוב הדרוש מקרב הדיירים לצורך קידום הפרויקט. משכך, הפחיתה מדינה באחרונה את רף ההסכמה הנדרש בפרויקטים מסוג זה לצורך הפעלת מנגנון "הדייר הסרבן" מ-%80 ל-%66 .
ניתן לקוות כי מהלך זה אכן יביא להוצאתם של יותר פרויקטים לפועל, ואולם תיקון זה לבדו לא יביא לשינוי המיוחל, כל עוד לא תבוצע עבודה קהילתית משמעותית לצורך ארגון וליווי הדיירים. ניסיונה של עיריית תל אביב-יפו (באמצעות החברה העירונית "עזרה ובצרון") מלמד, כי פרויקטים להתחדשות עירונית לא קורים מאליהם. נדרשות פעולות משמעותיות, הכוללות הסברה לדיירים (מטעם גורם שאינו היזם),סיוע בארגון, ליווי והדרכה של נציגויות הדיירים לאורך כל חיי הפרויקט, העמדת ייעוץ משפטי חיצוני ושירותי גישור קהילתי לדיירים, ועוד.  צעדים אלו הוכחו ככאלו שמחזקים ומעצימים את הדיירים, והופכים אותם לשותפים פעילים בתהליך. הם חיוניים לא רק משום שהם תורמים להתכנותם של הפרויקטים, אלא גם מאחר והם מאפשרים להתאים אותם לרצונות ולצרכיהם של הדיירים, ובכך תורמים להגשמת התכליות החברתיות הטמונות בהתחדשות עירונית. נמשיך לפעול ברוח דברים אלו, לקידום פרוייקטים המיטיבים עם כל הנוגעים בדבר.
רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו
 

כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ואתר מדלן 2022בניית אתרים בניית אתרים