תמורת 11 מיליון שקל: לסיכו רוכשת את יתרת המניות של חברת פולדמיר בניין

החברה רכשה לפני כשלוש שנים 56% מפולדמיר תמורת 9.8 מיליון שקל, וכעת מימשה אופציה לרכישת החלק הנותר • במסגרת העסקה סוכם כי מנכ"ל פולדמיר, פולדי פרץ, יסיים את תפקידו וישמש כדירקטור

יהודה לשמן, מבעלי חברת לסיכו (יח"צ)
יהודה לשמן, מבעלי חברת לסיכו (יח"צ)

חברת התשתיות לסיכו הודיעה לאחרונה על השלמת רכישתה של חברת פולדמיר בניין – זאת לאחר מימוש אופציה שעמדה לה לרכישת 44% מהונה המונפק והנפרע של פולדמיר שעדיין לא היו ברשותה. במסגרת הרכישה תשלם לסיכו 11 מיליון ששקל במזומן, ובמקביל פולדמיר תפרע למוכרים הלוואות בעלים בסך של כ-3.2 מיליון שקל.

באפריל 2018 רכשה החברה 56% מהונה המונפק והנפרע של פולדמיר בניין, תמורת 9.75 מיליון שקל, ובמסגרת עסקה זו ניתנה לה אופציה עתידית לרכישת יתרת הון המניות של החברה הנרכשת. ההסכם לרכישת יתרת המניות נחתם השבוע, כך שלסיכו תחזיק מעתה בפולדמיר בבעלות מלאה.

פולדי פרץ, מנכ"ל חברת פולדמיר, יסיים את כהונתו עם מועד השלמת העסקה, ומאותו מועד ישמש כדירקטור בפולדמיר לתקופה שלא תפחת משנה. "ממועד השלמת העסקה יפקעו כל זכויותיהם של המוכרים מכוח הסכם בעלי מניות שנחתם בין הצדדים במסגרת הסכם הרכישה המקורי"

יש לציין כי בהתאם להסכם מימוש האופציה, פולדי פרץ, מנכ"ל חברת פולדמיר, יסיים את כהונתו עם מועד השלמת העסקה, ומאותו מועד ישמש כדירקטור בפולדמיר לתקופה שלא תפחת משנה. "ממועד השלמת העסקה יפקעו כל זכויותיהם של המוכרים מכוח הסכם בעלי מניות שנחתם בין הצדדים במסגרת הסכם הרכישה המקורי", כך בהודעת לסיכו לרשות לניירות ערך. "עוד קובע הסכם מימוש האופציה שיפוי של המוכרים לחברה על נזק מעל גובה מסוים בגין תביעות קיימות בפולדמיר אשר עילתן בתקופה שלפני מועד השלמת הסכם הרכישה המקורי, ו-ויתור על טענות או תביעות של המוכרים בקשר עם פולדמיר או הסכם מימוש האופציה"

נציין כי שתי החברות עוסקות בתחום התשתיות. פולדמיר בניין עוסקת בהקמת פרויקטים הנדיים עבור מוסדות ציבוריים בעיקר. לסיכו, שלה חמש חברות בנות, עוסקת בתחום הגז הטבעי, בתחום תשתיות המים והביוב, בתחום מסילות הברזל ועוד.

לסיכו נהנתה מגידול של כמעט 8% בהכנסות, לכ-601 מיליון שקל – אך התמודדה עם ירידה של 5% ברווח הגולמי, לכ-52.3 מיליון שקל, ומרווח נקי של כ-7.6 מיליון שקל בלבד – ירידה משמעותית של 53% בהשוואה לשנת 2019. שווי השוק של החברה הוא כ-236 מיליון שקל

מהדו"חות הכספיים שפרסמה לסיכו, המסכמים את שנת 2020, עולה כי החברה נהנתה מגידול של כמעט 8% בהכנסות, לכ-601 מיליון שקל – אך התמודדה עם ירידה של 5% ברווח הגולמי, לכ-52.3 מיליון שקל, ומרווח נקי של כ-7.6 מיליון שקל בלבד – ירידה משמעותית של 53% בהשוואה לשנת 2019. שווי השוק של החברה הוא כ-236 מיליון שקל.

כתבות נוספות שיעניינו אותך