רוטשטיין התקשרה בהסכם קומבינציה במתחם "הקריה האקדמית" בפ"ת; ההכנסות הצפויות: כ-320 מיליון שקל

החברה התקשרה עם בעלי זכויות של כ-110 יחידות דיור במתחם, מתוך 251 יח"ד שאפשר להקים על המגרש • תנאי מתלה לביצוע העסקה: רוטשטיין תשלים ההתקשרות עם יתר בעלי הקרקע בתוך חצי שנה

מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אבישי בן-חיים (יח"צ)
מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אבישי בן-חיים (יח"צ)

חברת רוטשטיין נדל"ן הודיעה היום (ד') לרשות לניירות ערך כי השלימה התקשרות בהסכם עם קבוצת בעלי קרקע אשר מחזיקים בזכויות במקרקעין לבנייה של כ-110 יח"ד במתחם "הקריה האקדמית" בפתח תקווה. שטחה של הקרקע, כחלק מהמתחם כולו, כ-10.7 דונמים, והוא כולל זכויות להקמת כ-251 יח"ד בשישה בניינים, בהתאם לתב"ע בתוקף החלה על המקרקעין. 

במסגרת ההסכם התקשרה החברה בעסקת קומבינציה עם מחזיקים בזכויות לכ-91 יחידות קרקע, לפי שיעור קומבינציה של כ-44% מהזכויות לבעלי הקרקע, וכן רכשה מקרקעין לכ-19 יח"ד בתמורה לתשלום במזומן בסך של כ-15 מיליון שקל"

"במסגרת ההסכם התקשרה החברה בעסקת קומבינציה עם מחזיקים בזכויות לכ-91 יחידות קרקע", כך בהודעת החברה, "לפי שיעור קומבינציה של כ-44% מהזכויות לבעלי הקרקע, וכן רכשה מקרקעין לכ-19 יח"ד בתמורה לתשלום במזומן בסך של כ-15 מיליון שקל. 

על פי תנאי ההסכם הבעלים יישאו במס שבח, בהיטל השבחה ובמע"מ שירותי בנייה, והחברה תישא בעלויות הפיתוח ואגרות הבנייה. הבנק המלווה מטעם החברה יעמיד לבעלים הלוואה לצורך תשלומי המיסים והיטל ההשבחה בגין המקרקעין".

ההסכם כולל תנאי מתלה לביצוע העסקה, ולפיו החברה תשלים את ההתקשרות עם יתר בעלי הקרקע בתוך כשישה חודשים ממועד החתימה על ההסכם. אם תנאי זה לא יתממש בפרק הזמן הנקוב, תפעל החברה על חשבונה בקידום הליך פירוק שיתוף לשם הוצאתו של הפרויקט לפועל, ובכפוף לכך המועד להשלמת התנאי המתלה יוארך עד לסיום ההליכים בתביעת פירוק השיתוף, אם תוגש כזו.

"בהתאם להערכה ראשונית של החברה, היקף ההכנסות הצפוי לחברה מהפרויקט, בהנחה שיוקם במלואו על ידה, הוא כ-320 מיליון שקל", הוסיפה רוטשטיין נדל"ן בהודעתה, "והיקף העלויות הצפוי בפרויקט הוא כ-280 מיליון שקל. החברה פועלת להשלמת ההתקשרות בהסכם עם יתר בעלי הקרקע כדי לקדם את הפרויקט במלואו".

נציין כי נכון להיום, כך על פי נתוני הדו"ח השנתי ל-2020, לחברת רוטשטיין – שמשרדיה הראשיים נמצאים בעיר – אין פרויקטים בהתהוות או בביצוע בפתח תקווה, כך שעסקת הקומבינציה הזו מאפשרת לה להרחיב את מעגל הפרויקטים המקודמים לעיר נוספת בישראל.

מתחם הקריה האקדמית, אשר מתפרס על פני 154 דונם, כולל בין היתר 30 דונם עבור המוסד החדש להשכלה גבוהה, 20 דונם עבור מוסד על-יסודי, 4,500 מ"ר שטחי מסחר ו-18 דונם של שטחים פתוחים, זאת לצד מתחם מגורים שיכלול 1,158 יחידות דיור חדשות

מתחם הקריה האקדמית, אשר מתפרס על פני 154 דונם, כולל בין היתר 30 דונם עבור המוסד החדש להשכלה גבוהה, 20 דונם עבור מוסד על-יסודי, 4,500 מ"ר שטחי מסחר ו-18 דונם של שטחים פתוחים, זאת לצד מתחם מגורים שיכלול 1,158 יחידות דיור חדשות.

כתבות נוספות שיעניינו אותך