ממהרת למכור: דה לסר מוכרת נכס בברוקלין בכ-47 מיליון דולר – כמעט עשרה מיליון דולר פחות משוויו בספרים

החברה מציינת כי החליטה להתקשר בעסקה – למרות הצעות אחרות ולמרות המחיר הנמוך – "לאור לוחות הזמנים הקצרים להשלמתה, ולצורך חיזוק בסיס הנזילות שלה" • צפויה ליהנות מתזרים חופשי של כ-21.55 מיליון דולר

ברוקלין (שאטרסטוק)
ברוקלין (שאטרסטוק)

חברת דה לסר דיווחה ביום רביעי האחרון לרשות לניירות ערך כי חברה מוחזקת שלה התקשרה בהסכם למכירת נכס בבעלותה בברוקלין, ניו יורק, תמורת כ-47 מיליון דולר. המעניין הוא כי הנכס, 101 Fleet place, נמכר במחיר הנמוך בכמעט עשרה מיליון דולר משוויו בספרי החברה, נכון לסוף הרבעון השני של 2021.

"יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה נכון ליום 30 ביוני 2021 עמד על כ-56.4 מיליון דולר", נכתב בהודעת החברה. "יצוין כי על אף הפער בין מחיר המכירה לשווי בספרים, ועל אף הצעות אחרות לא מחייבות שקיבלה בקשר עם הנכס, החליטה החברה להתקשר בעסקה זו לאור לוחות הזמנים הקצרים להשלמתה (כפי שיפורט בהמשך) ולצורך חיזוק בסיס הנזילות שלה. החברה צופה כי אם עסקת המכירה תושלם, היא תניב לה תזרים חופשי בסך כ-21.55 מיליון דולר".

המועד האחרון להשלמת עסקת המכירה יחול בחלוף עשרה ימים ממועד הודעת החברה לרוכש שהנכס פנוי משוכריו, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 15 בדצמבר 2021. במועד השלמת העסקה תבוצע התאמה סופית של תמורת המכירה"

בהמשך ההודעה נכתב כי "המועד האחרון להשלמת עסקת המכירה יחול בחלוף עשרה ימים ממועד הודעת החברה לרוכש שהנכס פנוי משוכריו, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 15 בדצמבר 2021". עוד נכתב שם: "במועד השלמת העסקה תבוצע התאמה סופית של תמורת המכירה, שתכלול התחשבנות
בגין פריטים שלא הושלמו עד מועד חתימת עסקת המכירה, אם יהיו כאלה, לרבות בגין אגרות מים וביוב ותשלומי מיסים. 

מתוך תמורת המכירה, כ-21.3 מיליון דולר ישמשו את החברה לפירעון ההלוואה הקיימת בנכס, והיתרה תשוחרר לחברה לאחר תשלום הוצאות עסקה. כמו כן יצוין כי לרוכש שמורה הזכות לפעול להמחאת ההלוואה הקיימת בנכס על שמו. המחאת ההלוואה לא תהווה תנאי מתלה להשלמת העסקה".

כתבות נוספות שיעניינו אותך