תמורת כ-235 מיליון דולר: סקייליין מוכרת את רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום שלה בקנדה

החברה מוכרת את הנכסים לחברת Freed Corporation • העסקה צפויה להיסגר עד סוף אוקטובר הקרוב • "אחת מעסקאות מכירת אתרי הנופש הגדולות ביותר בקנדה ב-15 השנים האחרונות"

אתר הנופש Horseshoe, אחד האתרים הנמכרים בעסקה (Skyline Investments)
אתר הנופש Horseshoe, אחד האתרים הנמכרים בעסקה (Skyline Investments)

חברת סקייליין הודיעה היום (א') כי התקשרה בשני הסכמי רכישה ומכירה סופיים עם חברת Freed Corporation, למכירת מלוא הזכויות באתרי הנופש של החברה בקנדה, כמו גם בקרקעות לפיתוח הסמוכות לאתר הנופש Deerhurst ולאתר הנופש Horseshoe, ובכל הקרקעות לפיתוח שנותרו באתר הנופש Blue Mountain. בכך היא למעשה מוכרת חלק ניכר מפעילותה במדינה שבצפון אמריקה.

אתר הנופש Deerhurst

על פי הודעתה של החברה לרשות לניירות ערך, מחיר המכירה עומד על 210 מיליון דולר קנדי, ומייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS נכון לסוף הרבעון השני של 2021. שווי העסקה כולה הוא כ-235 מיליון דולר (ארה"ב).

עוד נמסר בהודעה כי החברה הקונה תרכוש את הנכסים באמצעות Resort Communities LP, שותפות שתוקם לשם כך, ושאליה יועברו גם הזכויות באתר הנופש Muskoka Bay, שנכון למועד זה הינו בבעלות של פריד ושותפיה, בשווי מוסכם של כ-90 מיליון דולר קנדי. "בכך היא תיצור פורטפוליו של יעדי נופש מובילים באונטריו, שאליהם ניתן להגיע ברכב", כך בהודעה. 

במסגרת ההסכמים שנחתמו מסרה פריד לחברה פיקדון בלתי חוזר בסך של כשבעה מיליון דולר קנדי, והעסקה צפויה להיסגר, בכפוף להתקיימות כמה תנאים מתלים מקובלים, בסוף אוקטובר הקרוב, "או במועד סמוך למועד זה".

הרווח הנקי לפני מס עבור סקייליין צפוי לעמוד על בין 35 ל-45 מיליון דולר קנדי. לאחר מס, צפוי הרווח הנקי לעמוד על 35-25 מיליון דולר קנדי, וההשפעה נטו על הון החברה לאחר התאמות רווח נקי ושווי הוגן באמצעות רווח כולל אחר צפוי לעמוד על 25-15 מיליון דולר קנדי

הרווח הנקי לפני מס עבור סקייליין צפוי לעמוד על בין 35 ל-45 מיליון דולר קנדי. לאחר מס, צפוי הרווח הנקי לעמוד על 35-25 מיליון דולר קנדי, וההשפעה נטו על הון החברה לאחר התאמות רווח נקי ושווי הוגן באמצעות רווח כולל אחר צפוי לעמוד על 25-15 מיליון דולר קנדי. "הערכות אלו מתבססות על ההערכות הנוכחיות של החברה, וכפופות לחלוקת התמורה בין הנכסים השונים כפי שתקבע בסמוך לקלוזינג ותשלומי המס", כך ציינה החברה.

מנכ"ל סקייליין, בלייק לאיין: "מדובר באבן דרך עבור החברה, המעניקה נזילות משמעותית חדשה שתאפשר לסקייליין לממש את האסטרטגיה המוצהרת שלה לעצב מחדש את מיקוד השקעות ואת פעילות החברה, ולעבור מאתרי נופש וקרקעות לבתי מלון. לפי חברת Beechwood Real Estate Advisors, שייעצה לסקייליין בעסקה, היא מייצגת את אחת מעסקאות מכירת אתרי הנופש הגדולות ביותר בקנדה ב-15 השנים האחרונות. 

אנחנו שמחים להיות שותפים ב-29% בשותפות אתרי הנופש עם פריד, אשר תחזיק כעת בפורטפוליו נרחב של אתרי נופש מובילים באונטריו, קנדה, שאליהם ניתן להגיע ברכב. עסקה זו מאפשרת לנו לממש את מלוא השווי הנכסִי הנקי של אתרי הנופש של סקייליין בקנדה, ובו-זמנית לקחת חלק ביצירת הערך שצוות הייזום של פריד יכול לייצר"

אנחנו שמחים להיות שותפים ב-29% בשותפות אתרי הנופש עם פריד, אשר תחזיק כעת בפורטפוליו נרחב של אתרי נופש מובילים באונטריו, קנדה, שאליהם ניתן להגיע ברכב. לחברת פריד היסטוריה מרשימה של ייזום נכסי נדל"ן מעוצבים בדגש על לייף סטייל. עסקה זו מאפשרת לנו לממש את מלוא השווי הנכסִי הנקי של אתרי הנופש של סקייליין בקנדה, ובו-זמנית לקחת חלק ביצירת הערך שצוות הייזום של פריד יכול לייצר".

כתבות נוספות שיעניינו אותך