התוכנית שתציל את מרכז העיר פ"ת? "החייאת מרכז העיר באמצעות עידוד המסחר ופתיחת עסקי מזון מגוונים"

מדובר בתוכנית שחולשת על פני כ-150 דונם במרכז העיר, אשר אושרה על ידי הוועדה המחוזית במטרה "לשפר את איכות החיים במרכז העיר" • וגם: על רצון העירייה למנוע הקמת דוכני פירות וירקות בתחומי התוכנית

פתח תקווה (שאטרסטוק)
פתח תקווה (שאטרסטוק)

העיר פתח תקווה צפויה להיות, עוד כמה שנים מהיום, עיר מרובת מגדלים, מרובת מתחמי תעסוקה – בעיקר לאורך ציר ז'בוטינסקי ובאזור התעשייה קריית אריה. כפי שקורה לא פעם בתהליך התפתחותה של עיר, מוקדי עניין שבעבר היו שוקקי חיים בעיר, הפכו להיות משהו אחר לגמרי, בעוד הזרקור עבר למקום אחר. את זה מנסה תוכנית 410-0164616 לשנות - תוכנית שאושרה לאחרונה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז.

מטרתה של התוכנית נדמית "תמימה" למדי: "התרת שימושי צליה וטיגון, מכירת פירות וירקות שנאסרו בתוכנית 3/1002 ג, וקביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום הסביבה". בפועל, זו תוכנית שמכוונת להחיות את מרכז פתח תקווה, בשטח של כמעט 150 דונם.

"במרכז העיר קיימת ירידה משמעותית בנפח המסחר, עד כדי כך שנסגרו עסקים רבים והחנויות עומדות ריקות", נכתב בדברי ההסבר. "העסקים שנותרו פעילים מתקשים לשרוד ולתפקד. הירידה המשמעותית בנפח המסחר והעסקים הסגורים גוררים השפעות חברתיות, כלכליות, ביטחוניות ואחרות אשר משפיעות לרעה על תושבי מרכז העיר ומקבלי השירותים במרכז.

מתוך רצון לעודד את המסחר ולשפר את איכות החיים במרכז העיר, נוסף על הפעולות הרבות בתחומים שונים אשר ננקטות, ישנה חשיבות להחייאת מרכז העיר באמצעות עידוד המסחר ופתיחת עסקי מזון מגוונים. עידוד המסחר והעסקים במרכז העיר תגדיל את נפח המסחר ואת כמות מקבלי השירות ותשפיע באופן חיובי על תחומים כלכליים וחברתיים נוספים"

מתוך רצון לעודד את המסחר ולשפר את איכות החיים במרכז העיר, נוסף על הפעולות הרבות בתחומים שונים אשר ננקטות, ישנה חשיבות להחייאת מרכז העיר באמצעות עידוד המסחר ופתיחת עסקי מזון מגוונים. עידוד המסחר והעסקים במרכז העיר תגדיל את נפח המסחר ואת כמות מקבלי השירות ותשפיע באופן חיובי על תחומים כלכליים וחברתיים נוספים. לאור התקנות והאמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום, אין סכנה כי פתיחת עסקי מזון לסוגיהם במרכז העיר תהווה מטרד או פגיעה באיכות החיים של התושבים.

המגישה והיזמית של התוכנית היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקווה, והעורך הראשי הוא אגף תכנון עיר. עם זאת, דווקא העירייה היא שהגישה התנגדות לתוכנית – באשר לאופי העסקים שיותרו להיפתח במסגרתה: "הוועדה המקומית ביקשה להתיר רק שימושים לצליה וטיגון בלבד,
ללא סחר בפירות וירקות, כיוון שתוספת השימוש יגרום למפגע חזותי, להשתלטות על המרחב הציבורי ולפגיעה בניקיון הרחוב, ותמנע את שיקום מרכז העיר, תגרום לתלונות תושבים, לרעש ולכלוך ולפגיעה בדופן הרחוב".

בתשובה להתנגדות זו קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז, שאישרה את התוכנית, כי "הוועדה סבורה שבתכנון מודרני עדכני לא נכון לאסור שימוש בעל אופי אורבני בתחום רחובות ראשיים, המתאימים למגוון פעילויות לרבות מכירת פירות וירקות. במסגרת חוקי עזר וכן היתר הבנייה ורישיון העסק נבחנים ההיבטים הסביבתיים, ובמידת הצורך נקבעים התנאים וההתאמות הנדרשים במבנה ובסביבתו. הוראות התוכנית מתייחסות לצורך במניעת מטרדים וזיהום סביבה".

וכך אכן כתוב בהוראות התוכנית: "הקמת עסקי צלייה וטיגון תותר בתנאים הללו: עמידה בתנאי האגף לאיכות הסביבה למניעת מטרדי ריח, זיהום אוויר, מי תהום ופתרונות סינון ואיוורור; אם ישנם מגורים צמודים מעל המסחר, ללא קומה מפולשת מפרידה, או במצב שבו אין יכולת לבנות ארובה ואין פיר פנימי בבניין, יש לקבל אישור עקרוני ראשוני מהאגף לאיכות הסביבה לפתיחת עסק מסוג זה בבניין, טרם הגשת בקשה להיתר; 

טרם הגשת בקשה להיתר למכירת פרות וירקות יש לקבל את אישור אגף התברואה ואיכות הסביבה לעמידה בדרישות בנושא השלכת פסולת וקרטונים. לא תותר הוצאת דברי מרכולת וסחורה מחוץ למבנה החנות".

לעיון הוראות התוכנית במלואן לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך