לראשונה: אושר הליך מזורז לתכנון 1,700 יח"ד באבן-יהודה בקרקע פרטית מרובת בעלים

התוכנית היא הראשונה מסוגה משום שהינה מוגשת ביוזמת בעלי קרקע פרטיים בהתאם לתיקון בסעיף 4 בחוק הותמ"ל מ-2017, וזוכה לאישור להליך מזורז

מועצה מקומית אבן יהודה, מתוך עמוד הפייסבוק של המועצה
מועצה מקומית אבן יהודה, מתוך עמוד הפייסבוק של המועצה

ועדת השרים לענייני פנים, שרותים, תכנון ושלטון מקומי בראשות שרת הפנים, איילת שקד, אישרה היום הליך מזורז לתכנון 1,700 יחידות דיור בלב המושבה אבן-יהודה, בקרקע פרטית מרובת בעלים בשטח של 360 דונם.

התוכנית היא הראשונה מסוגה משום שהינה מוגשת ביוזמת בעלי קרקע פרטיים וזוכה לאישור להליך מזורז בותמ"ל ונועדה לאפשר מגוון פתרונות דיור באזור ביקוש מובהק, לצד הקצאת שטחי ציבור נרחבים לרווחת תושבי המושבה.

התיקון הרביעי לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים מ־2017 נועד להרחיב את סוג התוכניות המועדפות לדיור אשר ניתן יהיה לאשר במסגרת הליך תכנון מיוחד, כך שיכללו גם תוכניות לפינוי ובינוי אשר מאפשרות בנייה של למעלה מ- 500 יחידת דיור ותוכניות שיחולו על קרקע פרטית ושמאפשרות בנייתן של למעלה מ- 750 יחידות דיור. נקבע, כי באשר לתוכניות על קרקע פרטית כאמור, יוכלו להגיע לותמ"ל רק תוכניות שמספר הבעלים בהן הוא 10 או יותר ובקרקע שחלק משטחה הוא מקרקעי ישראל – 5 או יותר, וכי חלקו של כל אחד מהבעלים בקרקע, למעט המדינה, לא יעלה על 20%.

כמו כן, במקרה של תוכניות על קרקע פרטית כאמור, ההכרזה על הקרקע תיעשה לפי המלצת צוות מייעץ. בנוסף, נקבע כי תוכנית על קרקע פרטית כאמור תכלול הוראות הקובעות כי 15% לפחות מיחידות הדיור יהיה דירות בהישג יד. כמו כן, החוק מתקן את חוק התכנון והבניה וקובע כי ועדה מחוזית תהיה רשאית להכין תוכנית מיתאר מקומית או תוכנית מפורטת, זאת בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

התוכנית, שנערכה ע"י אדריכל אבי חינקיס, תואמת את תוכנית המתאר החדשה ליישוב, שאושרה להפקדה לפני מספר חודשים, כוללת פארק עירוני רחב ידיים, שטח לבניית בית ספר תיכון ומרכז תרבות, ונערכה בתאום עם המועצה המקומית שאף פנתה לשרת הפנים בבקשה לצרפה להליך כמגישת התוכנית, אולם הבקשה סורבה. את הפרויקט מוביל גדי כרמלי, ראש מועצת אבן יהודה לשעבר, שבמשך עשור השנים בהם כיהן כראש הרשות, החלטת קבינט הדיור תאפשר לקדם את התוכנית במסלול הותמ"ל המהיר.

במשך שנים נמנע קבינט הדיור מלאשר תוכניות ביוזמת בעלי קרקע פרטיים והעדיף לאשר תוכניות שהוגשו ע"י גורמים ממלכתיים ובעלי קרקע ציבורית (רמ"י, חברת "דירה להשכיר" והרשות להתחדשות עירונית). מדובר בתוכנית הראשונה שעונה על דרישות התיקון לחוק הותמ"ל שמאפשר גם לבעלים פרטיים להגיש תוכנית במסלול המהיר. התיקון לחוק אושר בשנת 2017 והתוכנית היא הראשונה שעומדת בתנאי הסף שקבע התיקון לחוק.

גדי כרמלי, מגיש התוכנית: "התוכנית היא פרי מלאכת תכנון קפדני ואיכותי ששותפים לה כל הגורמים הרלוונטיים ואנו שמחים על החלטת קבינט הדיור בראשות השרה שקד שרואה בה חלוצת התוכניות המוגשות ביוזמת בעלי קרקע פרטיים שתאושר במסלול הותמ"ל. המפתח לפתרון בעיית הדיור והגדלת ההיצע הוא בטיפול מושכל ומקצועי בקרקעות פרטיות מרובות בעלים במרכז הארץ ואני גאה להיות פורץ דרך בתחום".

כתבות נוספות שיעניינו אותך