רותם שני משקיעה בפינוי בינוי במתחם הסביון בבית שמש, היקף הפרויקט; 456 יח"ד חדשות

בשלב זה החברה העניקה הלוואה בהיקף של 15 מיליון שלקים לחברה המובילה את הפרויקט • בינואר הקרוב החברה תחליט אם היא ממירה את ההלוואה תמורת שותפות ב-50% מזכויות הפרויקט

דידי ידידיה ואבי טוריסקי (יח"צ)
דידי ידידיה ואבי טוריסקי (יח"צ)

חברת רותם שני שבשליטתם של יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי, הודיעה היום לבורסה כי היא מעמידה הלוואה בסך 15 מיליון שקלים עבור חברה המקדמת פינוי בינוי במתחם הסביון בבית שמש. לחברה תהיה זכות להמיר את ההלוואה תמורת רכישת הזכויות ב-50% מהפרויקט. 

החברה המובילה את הפרויקט דיווחה כי נכון להיום 95% מבעלי הזכויות במתחם חתמו על הסכם פינוי בינוי מול החברה. במתחם, ייבנו שבעה בניינים חדשים שיכללו 456 יח"ד, מתוכן 384 יח"ד לשיווק, בהשקעה של 549 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ). היקף ההכנסות מהפרויקט צפוי להסתכם ב-650 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ). החברה מציינת כי בכוונתה לפעול להגדלת הזכויות בפרויקט להיקף כולל של 556 יח"ד, ובמקרה זה רווחיות הפרויקט בכללותו צפויה להסתיים בכ-185 מיליון שקלים.

לפי ההסכם ההלוואה, במהלך ינואר הקרוב תהיה לחברת רותם שני הזכות להמיר את ההלוואה תמורת הזכויות ב-50% מהפרויקט. "ככל והחברה לא תממש את זכות ההמרה, תישא ההלוואה ריבית שנתית בשיעור של 4.75% עד ליום 17 למרץ 2022 וממועד זה תישא ההלוואה ריבית שנתית בשיעור של 8%. ההלוואה תיפרע תוך 90 ימים מדרישת החברה לפירעון ההלוואה. ככל ותממש החברה את הזכות להמרה, ההלוואה לא תישא ריבית".

אם החברה תחליט להיכנס כשuתפה בפרויקט, אופן חלוקת העבודה הוא לפי האופן הבא: "השותפה תנהל את מערך ההתקשרות מול בעלי הזכויות ואילו החברה תהא אחראית לקידום וליווי הליכי התכנון של הפרויקט, פיקוח עבודת הקבלן המבצע ושיווק הפרויקט. בנוסף, ניהול העסקה המשותפת יעשה באמצעות ועדת היגוי אשר תכלול נציגים של החברה ושל השותפה כאשר זכויות ההצבעה שלהן יהיו בהתאם לשיעור החזקות הצדדים. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו ברוב קולות, כאשר במקרה של מבוי סתום סמכות ההכרעה תהא של יו"ר הוועדה שהינו נציג מטעם החברה וזאת למעט בנושאים אשר הוחרגו במפורש בהסכם שאז הסמכות תעבור לבורר חיצוני".

חלוקת הרווחים לאחר קיזוז ההוצאות של שני הצדדים יחושב לפי האופן הבא:
• עד 18% (כולל) – תחולק יתרת הרווח בין הצדדים בהתאם לשיעור החזקתם בעסקה המשותפת.
• 18.01%-21% (כולל) – מלוא הרווח לחברה.
• 21.01% - 24% (כולל) מלוא ברווח לשותפה.
• מעל 24% - תחולק יתרת הרווח בין הצדדים בהתאם לשיעור החזקתם בעסקה המשותפת.

נכון לנתוני הדוח הכספי לרבעון השלישי של 2021, החברה עוסקת בקידום תכנון ובניה של 13 פרויקטים בתחום הנדל"ן היזמי למגורים. לחברה 5 פרויקטים בהקמה הכוללים 366 יחידות דיור (מתוכן 249 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה),4 פרויקטים בתכנון הכוללים 386 יחידות דיור (מתוכן 265 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה), ו-4 עתודות קרקע הכוללות 146 יחידות דיור (מתוכן 83 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה).
 

כתבות נוספות שיעניינו אותך