מיהי המחלבה הפרטית שזכתה בכ-8,100 מ"ר לתעשייה במכרז בדרום השרון – תמורת כ-53 מיליון שקל?

"מחלבת המושבה" מהוד השרון זכתה בשני מתחמים במכרז רמ"י לתעשייה באזור התעשייה בנימין, סמוך למושב נווה ימין ולכביש 6 • 47 הצעות הוגשו לשני המתחמים • ההצעות הזוכות גבוהות פי חמישה ויותר ממחיר המינימום

אושרת גני גונן, ראשת המועצה האזורית דרום השרון (המועצה האזורית דרום השרון)
אושרת גני גונן, ראשת המועצה האזורית דרום השרון (המועצה האזורית דרום השרון)

מכרז מבוקש של רשות מקרקעי ישראל בייעוד תעשייה, באזור התעשייה בנימין שבדרום השרון, שווק השבוע בהצלחה – למחלבה הפרטית "מחלבת המושבה" מהוד השרון. המחלבה זכתה בני המתחמים שהוצעו במכרז, תמורת סכום של 52,942,125 שקל, כולל הוצאות פיתוח.

מדובר בשטח של 8,163 מ"ר, ומקומו המרכזי – בסמוך למושב נווה ימין, בין כפר סבא לג'לג'וליה ובצמוד לכביש 6 – הפך אותו לאחד המבוקשים לאחרונה: לשני המתחמים יחד הוגשו 47 הצעות, אך הזוכה הייתה אחת: מחלבת המושבה, בשניהם. מדובר במחלבה שפועלת בהוד השרון, כאמור, לא רחוק מהמתחם שבו זכתה, ופעילה בתחום ייצור הגבינות כבר כ-20 שנה.

הוצאות הפיתוח שתשלם המחלבה עבור השטחים מסתכמות ב-6,273,408 שקל. מחיר המינימום הכולל שנקבע לשני המתחמים הוא 8,839,099 שקל, בעוד ההצעות עצמן הסתכמו בכ-46.5 מיליון שקל – כלומר גבוה פי חמישה ויותר ממחיר המינימום.

מדובר בהזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה בשני מגרשים לתעשייה בא.ת. בנימין, המשתייך למועצה האזורית דרום השרון. חוזה החכירה הוא ל-98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים. המכרז פורסם בפעם הראשונה בסוף אוגוסט האחרון, ואמור היה להיסגר במקור לקראת אמצע החודש שעבר, כחודש מוקדם יותר מתאריך השיווק בפועל.

בחוברת המכרז נכתב כי הזוכה מתחייב לבצע ולסיים את הבנייה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז בתוך 48 חודשים". המועצה האזורית, במכתב ששלח מהנדס המועצה אמיר כהן, הבהירה כי לא יתאפשרו בשטחים המדוברים עסקים מתחום תעשיות האבן, המלט והבטון למיניהם, מפעלי מיון ומִחזור פסולת ועסקי תעשייה ומלאכה ש"אינם עומדים בהוראות ובדינים לשמירה על איכות הסביבה"

בין התנאים הכלולים בחוברת המכרז מצוין כי "הזוכה מתחייב לבצע ולסיים את הבנייה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז בתוך 48 חודשים". המועצה האזורית, במכתב ששלח מהנדס המועצה אמיר כהן, הבהירה כי לא יתאפשרו בשטחים המדוברים עסקים מתחום תעשיות האבן, המלט והבטון למיניהם, מפעלי מיון ומִחזור פסולת ועסקי תעשייה ומלאכה ש"אינם עומדים בהוראות ובדינים לשמירה על איכות הסביבה".

השטח המשווק הוא חלק מתוכנית שד/160 שאושרה עוד בנובמבר 2000, לטובת הקמת אזור התעשייה, בשטח של 817 דונם. מטרותיה היו "יצירת מסגרת תכנונית על ידי שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור תעסוקה משולב הכולל שטח למבני תעשייה, אחסנה ומלאכה ושרותים נלווים; שטח לתעשייה לפינוי מטרדים; שטח למבני משרדים ומסחר ולשירותים נלווים; שטח למסחר ולשירותים נלווים". עוד כולל השטח אזור בית עלמין, אזור חנייה, שטח למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושימושים נוספים. 

כתבות נוספות שיעניינו אותך