לאחר שאושרה בתנאים: הוועדה המחוזית מעוניינת לערוך שינויים בתוכנית המתאר הכוללנית לאום אל פאחם

בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי, החליטה הוועדה המחוזית לשקול שינויים הקשורים בפיתוח האזור הסמוך ליישוב מוסמוס השכן, כדי למנוע יצירת שטח חקלאי כלוא בתחום התוכנית

אום אל פאחם (שאטרסטוק)
אום אל פאחם (שאטרסטוק)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה מודיעה כי היא שוקלת לערוך שינויים בתוכנית המתאר הכוללנית לאום אל פאחם – לאחר שזו אושרה בתנאים בינואר האחרון. מדובר בתוכנית לתוספת של כ-22,000 יחידות דיור לעיר שבמרכז ואדי ערה, אשר יאפשרו את צמיחתה לכ-140,000 תושבים.

על מנת שלא להותיר שטח חקלאי כלוא בין שני היישובים, וכדי להבטיח את השמירה על עקרון ההפרדה בין היישובים, הוועדה סבורה כי יש לסמן תאי שטח אלה בייעוד מוכלל של מגורים, ולהגדיר רצועה של שטח ציבורי פתוח המיועד להפקעה ברוחב של כ-30 מטר, שיתוכנן כחלק מתכנון כלל המתחם לפיתוח"

בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית מינואר האחרון, כחלק מהמענה להתנגדויות לתוכנית, נקבע באשר לפיתוח בסמיכות ליישוב מוסמוס השכן, כי "על מנת שלא להותיר שטח חקלאי כלוא בין שני היישובים, וכדי להבטיח את השמירה על עקרון ההפרדה בין היישובים, הוועדה סבורה כי יש לסמן תאי שטח אלה בייעוד מוכלל של מגורים, ולהגדיר רצועה של שטח ציבורי פתוח המיועד להפקעה ברוחב של כ-30 מטר, שיתוכנן כחלק מתכנון כלל המתחם לפיתוח. 

כמו כן, בדופן המזרחית של תא שטח 636 תוצע הרחבה של השצ"פ בתא שטח 513 כחלק מהמענה לצרכים הפרוגרמטיים. מתחם זה יוגדר בנפרד וייקבעו לו הוראות על פי הנחיות לשכת התכנון לפי מאפייני פיתוח של שטחי פיתוח חדשים. אם נדרש, הוועדה פונה לוולקחש"פ לאישור סעיף זה בהחלטת הוועדה".

בהמשך לכך הוגשה עתירה על ההחלטה, לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, בטענה כי היה על הוועדה לפעול לפי סעיף 106 (ב) לחוק טרם קבלת החלטה בעניין, וזוהי לשון הסעיף: "הייתה קבלת ההתנגדות עלולה, לדעת מוסד התכנון, לפגוע באדם שאף הוא רשאי להגיש התנגדות לתוכנית, לא יכריע המוסד בהתנגדות לפני שייתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע טענותיו".

"בהמשך למפורט ברקע להחלטה, הוועדה מחליטה לפעול לפי הקבוע בסעיף 106 (ב) בחוק", כך צוין בהחלטת הוועדה המחוזית שניתנה בתחילת החודש, "ולפרסם כי היא שוקלת לשנות את התוכנית המופקדת באופן שתאי שטח 623 ו-636 ישונו לייעוד מוכלל למגורים, וכי תסומן רצועה בייעוד של שטח ציבורי פתוח בדופן הצמודה למוסמוס ברוחב של כ-30 מטר, אשר תתוכנן כחלק מתכנון כלל המתחם לפיתוח. 

הוועדה המחוזית שוקלת לשנות את התוכנית המופקדת באופן שתאי שטח 623 ו-636 ישונו לייעוד מוכלל למגורים, וכי תסומן רצועה בייעוד של שטח ציבורי פתוח בדופן הצמודה למוסמוס ברוחב של כ-30 מטר, אשר תתוכנן כחלק מתכנון כלל המתחם לפיתוח"

כמו כן, בדופן המערבית של תא שטח 636 תוצע הרחבה של השצ"פ בתא שטח 513 כחלק מהמענה לצרכים הפרוגרמטיים. כאמור, מחליטה הוועדה על פרסום השינוי הנבחן לפי סעיף 106 (ב) לחוק, וכן על פניה לגופים שיפורטו להלן, על מנת לאפשר להם להגיש השגות ביחס לשינוי האמור. הוועדה מציינת כי עומדות בפניה כמה אפשרויות להתייחס לשטח זה, לרבות חזרה למצב המוצע בתוכנית המופקדת".

כאמור, התוכנית מיועדת לספק מענה לגידול עתידי של העיר עד ל-140,000 תושבים. התוכנית משתרעת על שטח של כ-26,380 דונם, מכפילה את השטח לפיתוח עירוני לכ-15,000 דונם, מציעה תוספת של כמיליון וחצי מ"ר עבור שטחי מסחר ותעסוקה ועוד תוספת של 800 דונם של מבני ציבור. התוכנית גם מציעה חיבור נוסף של העיר אל כביש 65, הוא כביש ואדי ערה, מכיוון צפון-מזרח.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search