בהמשך לרפורמות חוק ההסדרים: ביצוע עבודות הפיתוח בתוכניות למגורים יעבור לאחריות רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון?

לאחרונה פורסם תזכיר חוק אשר מציע להסמיך את שני המוסדות לבצע את עבודות הפיתוח בעצמם • "לעיתים עבודות הפיתוח מעוכבות ואף לא מבוצעות כלל, באופן שמוביל לעיכוב ממשי בשיווק יחידות דיור למגורים"

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין (אתר הכנסת)
שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין (אתר הכנסת)

חוק ההסדרים, על הרפורמות והשינויים שבו, כבר מוכן, ויועלה להצבעה בכנסת בקרוב. חלק מהרפורמות שהיו אמורות להיכלל בו ונוגעות לתחום הבינוי והנדל"ן לא נכנסו בסופו של דבר, אחרות כן, אך נראה כי עצם קיומו של תקציב הוא בשורה משמחת. בהמשך לחוק ולרפורמות השונות, פורסם בימים האחרונים תזכיר חוק, שיכול לחולל גם הוא שינוי של ממש: הצעה להעברת עבודות הפיתוח בתוכניות למגורים לידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.

לעיתים, עבודות פיתוח בתחומי המקרקעין המשווקים, שכוללות בין השאר עבודות כגון סלילת כבישים, עבודות תיעול וניקוז ותשתיות נוספות, מעוכבות ואף לא מבוצעות כלל, באופן שמוביל לעיכוב ממשי בשיווק יחידות דיור למגורים וכתוצאה מכך לאי-עמידה במדיניות הממשלה להגדלת היצע הדיור"

מדובר ב"תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022) - עבודות פיתוח בתוכנית למגורים". בדברי ההסבר לו נכתב כך: "לעיתים, עבודות פיתוח בתחומי המקרקעין המשווקים, שכוללות בין השאר עבודות כגון סלילת כבישים, עבודות תיעול וניקוז ותשתיות נוספות, מעוכבות ואף לא מבוצעות כלל, באופן שמוביל לעיכוב ממשי בשיווק יחידות דיור למגורים וכתוצאה מכך לאי-עמידה במדיניות הממשלה להגדלת היצע הדיור.

הסמכות לביצוע עבודות הפיתוח האמורות מסורה כיום לעיריות. במסגרת תזכיר חוק זה מוצע להסמיך את רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון לבצע את עבודות הפיתוח בעצמם, במקום העירייה, וזאת בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטות בהצעת החוק. ההצעה נכללה בעבר במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), ומבוקש כעת לקדם את הליך חקיקתה בשנית נוכח הצורך בהגדלת היצע הדיור במדינת ישראל.

מוצע שתקציב עבודות הפיתוח יאושר, כנהוג בגוף המוסמך ביחס לאישור הסכמי פיתוח עם העיריה, על ידי הוועדה לתכנון ולפיתוח שתמונה לעניין זה על ידי שר האוצר. יובהר, כי בדרך כלל הוצאות הפיתוח המאושרות על ידי המדינה גבוהות מהסכומים שהעירייה מוסמכת לגבות בהתאם לחוקי העזר העירוניים. משכך, ככלל, רמת הפיתוח שמבוצעת על ידי הגוף המוסמך, גבוהה מרמת הפיתוח המקובלת".

תקציב עבודות הפיתוח יאושר, כנהוג בגוף המוסמך ביחס לאישור הסכמי פיתוח עם העיריה, על ידי הוועדה לתכנון ולפיתוח שתמונה לעניין זה על ידי שר האוצר. במקרים שבהם הועברה הסמכות לביצוע עבודות הפיתוח לגוף המוסמך ונעשו עבודות הפיתוח על ידיו, הוצאות הפיתוח ששולמו לו יופחתו מהסכום הכולל של החיובים שהעירייה יכולה לחייב את היזם"

תזכיר החוק מציע עוד כי במקרים שבהם הועברה הסמכות לביצוע עבודות הפיתוח לגוף המוסמך ונעשו עבודות הפיתוח על ידיו, "הוצאות הפיתוח ששולמו לו יופחתו מהסכום הכולל של החיובים שהעירייה יכולה לחייב את היזם בהם עבור זכויותיו בשטח התוכנית מכוח חוקי העזר שלה".

תזכיר החוק קובע כי ההסדר המוצע לא יחול על תוכנית אשר נחתם לגביה הסכם פיתוח או הסכם גג לפיתוח התשתיות בתחום התוכנית. עוד הוא מציע כי מועד התחילה של ההוראות בסעיפים 1 ו-2 לחוק יחול ביום פרסומו, "זאת כדי שניתן יהיה להיעזר בסמכות שמוקנית לגוף המוסמך לטובת קידום המימוש של תוכניות למגורים כבר בשנת 2022".

לעיון בלשון תזכיר החוק לחצו כאן

בעניין אחר הודיעה היום רמ"י על הובלת פיילוט חדש שבמסגרתו ישווקו מגרשים כחלקות בשלמות אחרי פרצלציה – מהלך ש"עשוי לקצר בשנים רבות את הליכי הרישום בטאבו של רוכשי הקרקעות, כך שניתן יהיה לרשום את הזכויות מייד לאחר הזכייה במכרז", כך בהודעת הרשות.

"עד היום הליך רישום הפרצלציה נעשה באופן טורי, כך שתחילה מתכננים ומאשרים תכוניות ברשויות התכנון, לרוב ללא ראיה רישומית שתאפשר שיווק ורישום התוכנית עם אישורה, ורק אחר כך מכינים תצ"ר (תוכנית לצורכי רישום), שמועבר לאישור רמ"י, ועדות התכנון ומפ"י (המרכז למיפוי ישראל), ובשלב הסופי מסמכי הרישום מועברים לרישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). כל התהליך אורך בממוצע כ-30 חודשים מיום אישור התוכנית".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search