להורדת אפליקציה

המפקח על הבנקים מודיע רשמית: "תאגיד בנקאי אינו רשאי להעמיד הלוואה נוספת ללווה המיועדת לשמש 'הון עצמי' לצורך רכישת דירה"

ההודעה "מסתתרת" בקובץ שאלות ותשובות שפורסם אתמול (ד'), ובו מודיע הפיקוח על הבנקים כי ההנחיה החדשה נכנסת לתוקף מעתה • מסמך השאלות ותשובות - בכתבה

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים (יח"צ)
יאיר אבידן, המפקח על הבנקים (יח"צ)

זה "התחבא" אי שם בקובץ שאלות ותשובות סטנדרטי שפרסם הפיקוח על הבנקים אתמול (ד') – אך מדובר בהנחיה בעלת משמעות רבה לשוק הנדל"ן, בדגש על המשקיעים: מאתמול נכנסה לתוקף ההנחיה אשר אוסרת על הבנקים להעניק הלוואה לרכישת דירה בדרך של שיעבוד נכס אחר שנמצא בבעלותו של הלווה – זאת בהמשך להחלטת בנק ישראל שהתקבלה לפני כחודשיים

כך נכתב בקובץ, בתשובה לשאלה 2.6: "תאגיד בנקאי אינו רשאי להעמיד הלוואה נוספת ללווה המיועדת לשמש 'הון עצמי' לצורך רכישת דירה. כל אשראי נוסף שמעמיד התאגיד הבנקאי ללווה יהיה מנותק מעסקת רכישת הדירה, וייבחן על פי הקריטריונים הנהוגים בבנק ביחס לסוג האשראי הנוסף. למען הסר ספק, האמור חל הן על הלוואות צרכניות והן על הלוואות בשעבוד דירת מגורים אחרת.

כל אשראי נוסף שמעמיד התאגיד הבנקאי ללווה יהיה מנותק מעסקת רכישת הדירה, וייבחן על פי הקריטריונים הנהוגים בבנק ביחס לסוג האשראי הנוסף. למען הסר ספק, האמור חל הן על הלוואות צרכניות והן על הלוואות בשעבוד דירת מגורים אחרת"

על אף האמור, תאגיד בנקאי רשאי להעמיד ללווה הלוואה נוספת לצורך השלמת מימון רכישת דירה חליפית, ובלבד שמתקיימים כל התנאים להלן: 

1. ההלוואה הינה הלוואת גישור בשעבוד הדירה הקיימת, ובלבד שסך ההלוואות בשעבוד דירה זו לא יעלה על 50% משוויה
2. סכום ההלוואה לא יעלה על הסכום הנדרש להשלמת מימון הדירה החליפית
3. תקופת ההלוואה לא תעלה על התקופה המקסימלית שבמהלכה נדרש הלווה למכור את דירתו הקיימת על פי הנחיות רשות המיסים. נכון להיום תקופת ההלוואה לא תעלה על 24 חודשים. ברכישת דירה חליפית מקבלן, רשאי התאגיד הבנקאי לחדש את הלוואת הגישור עד לתקופה של 12 חודשים ממועד מסירת החזקה בפועל לידי הלווה.

הלוואת גישור כאמור, שמוחזרה ולא נפרעה במועדה כמתוכנן, תמשיך להיות משוקללת לצורך מדידה והלימות הון בהתאם למשקל הסיכון החל על התיק הקמעונאי הפיקוחי. שקלול כאמור יחול הן במחזור פנימי של הלוואת הגישור והן במחזור חיצוני".

בהמשך עונה הפיקוח על הבנקים גם על שאלה נוספת, שאלה 2.7, הקשורה בעניין זה: "האם ניתן לקבל עזרה בהון העצמי מצד ג' (למשל הורים), באמצעות לקיחת הלוואה על ידי אותו צד ג' בביטחון הבית שלו?"

אין מניעה שהלווה יקבל עזרה בהון עצמי מצד ג', ובלבד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה. ההלוואה לצד ג' נחשבת 'הלוואה לדיור לכל מטרה', הן לעניין חישוב נכסי הסיכון והן לעניין שיעורי המימון המרביים, לפיכך שיעור המימון המותר בה מוגבל ל-50% מהנכס המשועבד"

כאן עונה הפיקוח על הבנקים כי "אין מניעה שהלווה יקבל עזרה בהון עצמי מצד ג', ובלבד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה. ההלוואה לצד ג' נחשבת 'הלוואה לדיור לכל מטרה', הן לעניין חישוב נכסי הסיכון והן לעניין שיעורי המימון המרביים, לפיכך שיעור המימון המותר בה מוגבל ל-50% מהנכס המשועבד". עוד מצוין בתשובה זו כי שווי הנכס המשועבד של צד ג' אינו רלוונטי לחישוב שיעור המימון (LTV) של עסקת הרכישה.

לעיון במסמך השאלות ותשובות המלא – לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search