תל אביב מעדכנת את תוכנית המתאר: בתכנון; התחדשות עירונית, קידום התעסוקה והתחבורה

העיר עוברת שינויים ותמורות הדורשים ביצוע התאמות במגוון תחומים עיקריים. טיוטה ראשונית תוצג בוועדה המקומית במהלך החודשים פברואר-מרץ

רון חולדאי, ראש העיר תל אביב-יפו (יח"צ)
רון חולדאי, ראש העיר תל אביב-יפו (יח"צ)

עיריית תל אביב-יפו הודיעה היום כי היא מעדכנת את תכנית המתאר של העיר (תא/5000). לטענת העיריה בשנים האחרונות חלו שינויים ותמורות הדורשות את ביצוע ההתאמות החדשות: "בשנת 2005 נכתבה התוכנית האסטרטגית לעיר, ובעקבותיה - תכנית המתאר תא/5000. בשנת 2017 עודכנה התוכנית האסטרטגית, וכעת תורה של תכנית המתאר להתעדכן כדי לשמור על הרלבנטיות והחדשנות שלה ככלי עבודה מרכזי וכמצפן תכנוני למימוש חזון העיר.

תל אביב-יפו עוברת בשנים האחרונות שינויים ותמורות הניכרים בכל רחבי העיר, הדורשים מהעירייה לבצע התאמות של התכנון העירוני במספר תחומים עיקריים: מגורים והתחדשות עירונית, תחבורה וניידות, תעסוקה מסחר ועירוב שימושים, מערך שטחי הציבור, סביבה והיערכות לשינויי אקלים".

העירייה מציינת כי העבודה על עדכון התוכנית החלה כבר בראשית שנת 2021. לצורך הכנת התוכנית "העירייה החלה בלימוד מעמיק של המצב הקיים ובזיהוי מגמות תכנון עתידיות. נבחנו המטרות של תכנית המתאר לנוכח עדכון התוכנית האסטרטגית והוגדרו הנושאים המרכזיים שצריך לעדכן. לאורך הדרך התקיימו התייעצויות וחשיבה משותפת עם גורמים עירוניים רבים ובעלי עניין נוספים. נוסף על כך, הוטמעו התייחסויות שעלו מהציבור במסגרת תהליכי שיתוף שונים כמו: עדכון התוכנית האסטרטגית, מדיניות הדיור העירונית, מסמכי מדיניות אזוריים ותוכניות רלוונטיות אחרות".

בעירייה הציגו את לוח הזמנים לאישור העדכון: "במהלך החודש הקרוב ייערכו מפגשי תושבים בהם יוצגו עקרונות התכנון והתושבים יוזמנו לשאול שאלות ולהשמיע את התייחסויותיהם. לאחר מכן, במהלך החודשים פברואר-מרץ 2022 תוצג בוועדה המקומית לתכנון ובנייה טיוטה של העדכונים המוצעים לתוכנית המתאר הכוללנית. לאחר אישורה תוגש התוכנית לוועדה המחוזית שהיא הגורם המוסמך לאשר את התוכנית ויתקיימו דיונים בעדכון המוצע עד לאישורו הסופי". 

המטרות בעדכון התוכנית:

•    שימור וחיזוק מעמדה של תל אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי של ישראל וכנקודת מפגש מרכזית בין ישראל לעולם, באמצעות עידוד חדשנות, קיימות ופיתוח מוטה צמיחה מכלילה.
•    קידום תל אביב-יפו כעיר לכל תושביה, על ידי פיתוח בר קיימא של סביבה עירונית אטרקטיבית ובת השגה, קידום תכנון מוטה שירותים לשיפור איכות החיים של תושבי העיר וקידום אורח חיים קהילתי ומקיים.
•    יצירת עתודות של שטחי בנייה, על ידי ציפוף משמעותי של שטחי התעסוקה ומתן העדפה מתקנת לפיתוח בדרום העיר ובמזרחה תוך נקיטת גישה אקטיבית להתחדשות עירונית וקידום פתרונות דיור מכלילים בכל חלקי העיר.
•    קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת, הנוף והסביבה, שילוב בין הבנוי לפתוח, צמצום מטרדים סביבתיים וחיזוק החוסן העירוני לעמידה במצבי משבר.
•    קידום מערכת תחבורה רב-אמצעית שמממשת את הפוטנציאל הטמון בה לחיזוק העירוניות ושמייצרת העדפה להתניידות בטוחה מקיימת המבוססת על הליכה רגלית, תחבורה ציבורית ורכיבה על אופניים.
•    פיתוח סביבת תחנות הסעת המונים ומתחמי התחבורה המשולבים כמרחבים עירוניים אטרקטיביים ופעילים.
•    הצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי מחדש, משתף ועצמאי, באמצעות הגדלת הוודאות התכנונית, קיצור וייעול הליכי התכנון, הגדלת העצמאות של הוועדה המקומית והנגשת התוכנית ופישוטה.

רון חולדאי, ראש העיר תל אביב-יפו: "תכנית המתאר היא תוצר של תהליך עבודה ארוך ויסודי שנועד לבנות תכנית התומכת ככל הניתן בהמשך התפתחותה של העיר ונותנת מענה לאתגרים העומדים בפניה כמרכז המטרופולין הגדול במדינה.

התכנית מעניקה וודאות ושקיפות תכנונית, באמצעותה יכולים התושבים להתוודע לאופן השפעתה על חייהם והיא מעניקה סמכויות תכנון ואישור לוועדה המקומית, שאפשרו את קיצור וייעול הליכי התכנון. עדכון התכנית והתאמתה לחזון העירוני היא עוד צעד לשיפור איכות החיים בתל אביב-יפו בהווה ובעתיד. אני קורא לכל התושבים והתושבות לקחת חלק במפגשי השיתוף ולהשפיע על עתיד העיר".

כתבות נוספות שיעניינו אותך