בסוף זה קורה: הוועדה המקומית תל אביב-יפו החליטה להפקיד את תוכנית כיכר אתרים בעיר

התוכנית מתקדמת לאחר סחבת ארוכה במוסדות התכנון. גובה המבנים - 25 קומות. במסגרת התכנון: 220 יח"ד, 300 חדרי מלון ו-4,800 מ"ר של שטחים ציבוריים בנויים

רון חולדאי ראש העיר תל אביב-יפו (יח"צ)
רון חולדאי ראש העיר תל אביב-יפו (יח"צ)

לאחר סחבת רבת שנים במוסדות התכנון, הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, החליטה להמליץ היום על תכנית כיכר אתרים החדשה, אשר תאפשר את שיקום הכיכר וחיבור רצועת החוף לשדרות בן גוריון. הדיון הבוקר בוועדה המקומית התקיים ברקע ההתנגדויות הרבות שהוגשו נגד התוכנית במהלך השנים, בין היתר בשל ריבוי הבעלים המחזיקים בזכויות הקרקע של התוכנית. 
 
התכנית כוללת את הריסת כיכר אתרים הקיימת ומבנה מלון מרינה הצמוד לה, תוך ביטול שיקוע הכביש, כאשר במקומם יוקמו שני מגדלים עד לגובה 25 קומות כפי שקבעה הוולחו"ף ומבנה עד 6.5 קומות לשימושי מלונאות ומגורים. כמו כן, כוללת התכנית מערכת כיכרות ציבוריות עירוניות, גן רחב לטובת הציבור שיהיה בתחזוקת עיריית תל אביב-יפו. המעברים במקום ייצרו רצף עירוני וחיבור שדרות בן גוריון לרצועת החוף באמצעות מרחב עירוני פתוח, כל זאת באופן המבטיח את השתלבות הכיכר במרחב העירוני ובאזור התיירות המתחדש לאורך החוף.

הדמיית המגדלים (ישר אדריכלים)
 

התוכנית החדשה תכלול:
•    שיפור החיבור בין העיר והים-בין שדרות בן גוריון והחוף. ביטול השיקוע והעלאת רחוב אליעזר פרי לגובה הקרקע הטבעי הוא הפעולה הראשונה והחשובה ביותר והיא מאפשרת ריפוי של המרחב העירוני.
•    ריכוז חדש של שטחים ציבוריים בנויים - במפלס הטיילת, במפלס הרחוב החדש וגם בקומות שמעל.
•    בקצה השדרה תהיה רחבה עירונית חדשה-  את הרחוב החדש יחצה מעבר רחב בעל מאפיינים שיתנו עדיפות לחציית הולכי הרגל, ומעבר לו גן רחב שירד אל אזור המרינה ובריכת גורדון.
•    קביעת שטחי בניה למלונאות, מסחר, מגורים ומבני ציבור - הבינוי החדש מאפשר את השינוי המשמעותי במרחב הציבורי ותוכנן כך שייצור את המרחב הציבורי כפי שהיינו רוצים לראותו. חצי מהשטחים יהיו בשימוש למגורים -כ-220 יח"ד, וחצי בשימוש למלונאות - כ-300 חדרי מלון. נוסף על כך יהיו שימושי מסחר ו-4,800 מ"ר של שטחים ציבוריים בנויים שאינם קיימים היום. בסך הכול כ-65,000 מ"ר על קרקעיים.

הדמיית המעברים (ישר אדריכלים)

מעיריית תל אביב-יפו נמסר כי התוכנית שהופקדה: "תואמת את המסגרת התכנונית שמאפשרת תכנית המתאר העירונית כאן ולאורך כל רצועת החוף, בכלל זה זכויות הבנייה, תמהיל השימושים, גובה הבינוי ועוד. התוכנית גם תואמת את עקרונות התכנון שנקבעו במסמך המדיניות לרצועת חוף הים באזור כיכר אתרים, מרינה תל אביב ובריכת גורדון אשר נכתב תוך קיום תהליך שיתוף ציבור מסודר שכלל כנסים ציבוריים, דיונים ומפגשים עם קבוצות מיקוד ועוד.

במסגרת הכנת מסמך המדיניות, נבחנו חלופות שונות לתכנון המרחב תוך קיום פגישות התייעצות עם גורמים מקצועיים ואזרחיים ושימוש בכלים מקצועיים ואומדנים כלכליים, בדיקות תנועתיות מקומיות וניתוחים מרחביים. 
 
התוכנית המקודמת על ידי העירייה והיזמים  לשטח בהתאם לתכניות החלות, בשיתוף ציבור, ותוך שמירה קפדנית על האינטרס הציבורי. עיריית תל אביב-יפו תמשיך לפעול לשיפור המציאות המורכבת ורבת השנים בכיכר לטובת הציבור הרחב, תוך איזון ראוי בין שלל האילוצים וכחלק מהחזון העירוני ליצירת רצף טיילות לאורך קו החוף, פתיחת המבט אל הים ושיפור המציאות רבת השנים בכיכר".

כתבות נוספות שיעניינו אותך