השינוי שחיכתה לו הפריפריה סוף-סוף מתרחש? אחראית על 52% מהעסקאות שביצעו רוכשי דירה ראשונה ברבעון השלישי

חלקה של הפריפריה בכלל העסקאות בשוק החופשי ברבעון – 42.5% • סך הרכישות בשוק החופשי – מהגבוהים אי פעם • מספר העסקאות בנובמבר שבר את שיא כל הזמנים • תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים בנובמבר - 14.5 מיליארד שקל

העליות נמשכות - ברבעון השלישי של 2021 ובנובמבר לבדו (שאטרסטוק)
העליות נמשכות - ברבעון השלישי של 2021 ובנובמבר לבדו (שאטרסטוק)

האם השינוי שלו חיכתה הפרפריפריה במשך שנים ארוכות סוף-סוף מתרחש בפועל? על פי סקירת אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שפורסמה היום (ג'),52% מהעסקאות לרכישת דירה ראשונה לאורך הרבעון השלישי של 2021 התרחשו בפריפריה. בהסתכלות כללית על סך העסקאות שהתבצעו בשוק החופשי ברבעון השלישי, 42.5% מהן התבצעו בפריפריה – נקודת אחוז אחת יותר מהרבעון המקביל של 2020, ושתי נקודות האחוז יותר מהרבעון השני של 2021.

"עיקר הגידול במשקל הפריפריה בסך העסקאות בשוק החופשי מתרכז בקרב רוכשי דירה ראשונה, בעוד בקרב משפרי הדיור והמשקיעים השינויים במשקל הפריפריה מתונים מאוד", נכתב בסקירה. "כך, בעוד שבשנת 2019 כ-41% מרכישות דירה ראשונה בשוק החופשי התרכזו בפריפריה, הלך ועלה משקל הפריפריה ברכישות אלו  עד לשיעור של 55% ברבעון השני של 2021. ברבעון השלישי של השנה אומנם נרשמה ירידה מסוימת לשיעור של 52%, אולם עדיין מדובר בגידול משמעותי בהשוואה לתקופה האחרונה שקדמה למגפת הקורונה".

עם זאת, בסקירת אגף הכלכלנית הראשית מסייגים מעט את הנתונים ומציינים כי "במונחים כמותיים מדובר בתוספת רכישות של פחות מ-1,000 דירות (800 דירות) ברבעון לטובת הפריפריה, שלא בהכרח מוסברת כולה בשינוי העדפות". 

רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי כולו הסתכמו ברבעון השלישי של 2021 ב-11,700 דירות, גידול של 11% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020. בהכללת הרכישות בסבסוד ממשלתי עמד סך רכישות הזוגות הצעירים ברבעון השלישי של 2021 על 15,500 דירות, גידול של 5.2% בהשוואה לרבעון המקביל של 2020 וירידה של 6.9% בהשוואה לרבעון הקודם.

סך הרכישות בשוק החופשי ברבעון השלישי של 2021 – מהגבוהים אי פעם

ברבעון השלישי של 2021 נרכשו 31,300 דירות בשוק החופשי, גידול של 22% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020, ו"הרמה הגבוהה ביותר מבין הרבעונים המקבילים לו ב-20 השנים האחרונות לפחות", כך בסקירה. "בהשוואה לרבעון הקודם זוהי ירידה של 6%, אשר לפחות בחלקה מוסברת בחגי תשרי שחלו במהלך רבעון זה".

בהכללת המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות ברבעון השלישי על 35,200, גידול של 17% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 וירידה של 6% בהשוואה לרבעון הקודם. סך הדירות שנרכשו בסבסוד ממשלתי ברבעון השלישי עמד על 3,800 דירות, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020, זאת בהמשך לירידות משמעותיות בכל אחד מהרבעונים הקודמים, לאחר פרוץ מגפת הקורונה (למעט הרבעון השני של 2021 שרשם גידול ניכר בהשוואה לרבעון השני של 2020). 

רכישות משפרי הדיור ברבעון השלישי הסתכמו ב-11,900 דירות, גידול של 10% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 וירידה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם. ברבעון השלישי של 2021 נרכשו 22,100 דירות יד שנייה, גידול של 17% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020, בהמשך לשיעורי גידול משמעותיים מאז הרבעון האחרון של 2020

הסגמנט שהוביל את גידול העסקאות ברבעון השלישי של 2021, כמו גם ברבעונים הקודמים, היה זה של המשקיעים, עם גידול חד של 73% ברכישות בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020, שהסתכמו ב-7,600 דירות – "הרמה הגבוהה ביותר ברכישות אלו מאז רמת השיא שנרשמה ברבעון השני של 2015, על רקע הקדמת רכישות טרם העלאת מס הרכישה".

לאורך הרבעון נמכרו 6,600 דירות, גידול של 10% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת וירידה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם. אינדקס סנטימנט המשקיעים, המשקלל את היחס בין מספר הדירות שנרכשו להשקעה לאלו שנמכרו על ידי משקיעים, והשינוי במספר רוכשי "דירה בהמתנה",
רשם גידול חד ברבעון השלישי של 2021, ובכך חצה לראשונה מאז שנת 2015, ובאופן משמעותי, את הרף המייצג טריטוריה חיובית.

שיעור הדירות שנמכרו בהפסד הון ריאלי עמד ברבעון השלישי של 2021 על 8.1%, השיעור הנמוך ביותר מאז פרוץ מגפת הקורונה. עם זאת, שיעור זה עדיין גבוה בהשוואה לתקופה טרם פרוץ המגפה. כך, ברבעון האחרון של 2019 עמד שיעור הדירות שנמכרו בהפסד על 7.4% מכלל הדירות שמכרו המשקיעים באותו רבעון.

השיאים נשברים גם בהסתכלות על חודש נובמבר האחרון לבדו

סקירת אגף הכלכלנית הראשית שפורסמה היום הייתה כפולה: לצד סקירת הפעילות ברבעון השלישי של 2021, היא כללה גם סקירה של חודש נובמבר לבדו – ואפשר לראות שגם הוא עמד בסימן שבירת שיאים, כהמשך ל"אווירה" לאורך הרבעון השלישי, הקודם לו, כידוע.

אם כן, הסקירה מציינת כי בחודש נובמבר נרשמה הרמה הגבוהה ביותר אי פעם של עסקאות בשוק הנדל"ן – 18,200. רמת השיא הקודם בעסקאות בשוק הנדל"ן נרשמה ביוני 2015, שבמהלכו נרכשו 17,00 אלף דירות.

רכישות המשקיעים  בחודש נובמבר הגיעו לרמה חריגה של 6,700 דירות (מול 7,600 בכל הרבעון השלישי, לשם השוואה),גידול של כ-200% בהשוואה לנובמבר 2020 וגידול של 41% בהשוואה לרמה הגבוהה שנרשמה בחודש הקודם. בהשוואה לשיא רכישות המשקיעים שנרשם ביוני 2015, נמוכות רכישות המשקיעים בנובמבר האחרון ב-12%. מכירות המשקיעים בחודש נובמבר עמדו על 3,900 דירות, הרמה הגבוהה ביותר בעשר השנים האחרונות לפחות, וגידול של 88% בהשוואה לנובמבר 2020.

מכירות הקבלנים בחודש נובמבר הסתכמו ב-6,700 דירות גם כן, הרמה החודשית הגבוהה ביותר במכירת דירות חדשות ב-20 השנים האחרונות לפחות. רמת השיא הזו מצאה ביטוי גם ברמת שיא בתזרים המזומנים הפוטנציאלי ממכירות אלו באותו חודש, אשר הסתכמו ב-14.5 מיליארד שקל - גידול ריאלי של 93% בהשוואה לנובמבר 2020 וגידול ריאלי של 18% בהשוואה לחודש הקודם. כל זה לא מפתיע, על רקע נתוני המכירות המרשימים שפרסמו החברות הגדולות בשבועות האחרונים.

כתבות נוספות שיעניינו אותך