בית הזהב השלימה את מכירת החזקותיה ברבד תמורת כ־160 מיליון שקלים

החברה שהחזיקה ב־62% מהון חברת הנדל"ן והדיור המוגן מכרה את כל החזקותיה; במסגרת העסקה שינויים בעמדות המפתח

עסקת רבד: רועי גיל ויהודה סייג רוכשים את השליטה

בית הזהב ורבד הודיעו על השלמת העסקה בניהן במסגרתה, בית הזהב מכרה את כל החזקותיה בחברת הנדל"ן והדיור המוגן רבד המהווים כ־62% מהון החברה. העסקה מוערכת בסכום של כ־160 מיליון שקלים

בהתאם, התקבל בחברה סך של כ-7.6 מיליוני ש"ח כחלקה בדיבידנד שחולק על ידי רבד קודם להשלמת העסקה וכן התקבל סך נוסף של כ-18.7 מיליוני ש"ח בתמורה למכירת כלל החזקותיה של החברה ברבד.

במסגרת השלמת העסקה, הודיע  יצחק עוז על סיום כהונתו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, גלעד דמארי הודיע על סיום כהונתו כדירקטור בחברה וכן מר יגאל צמח הודיע על סיום כהונתו דירקטור בחברה בתוקף מיום 15 ביולי 2022 ,ומונו דירקטורים חדשים מטעם הרוכשת, מר ארנון שפיר ואורלי בדוסה.

כתבות נוספות שיעניינו אותך