להורדת אפליקציה

רשמית: אושרה תוכנית שימור האתרים בהרצליה; "להבטחת שימור, שיקום ותחזוקת המורשת הבנויה של העיר"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה הודיעה על אישור התוכנית הכוללת 76 אתרים ברחבי העיר המיועדים לשימור • "השימור ישמש ככלי תכנוני, תרבותי וכלכלי משלים להתחדשות עירונית ולהחייאת המרקם הקיים ברחבי העיר"

משה פדלון, ראש העיר הרצליה (עיריית הרצליה)
משה פדלון, ראש העיר הרצליה (עיריית הרצליה)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב הודיעה לאחרונה על אישור "תוכנית שימור אתרים הרצליה" – היא תוכנית הר/2000/שמ. מטרת התוכנית: "לקבוע הוראות ותנאים להבטחת שימור ושיקום אתרי המורשת הבנויה והנופית של העיר, על ידי קביעת אזורים ואתרים לשימור והוראות לפיתוחם ולשימורם".

התוכנית הופקדה עוד ביולי 2019, כפי שפרסמנו כאן (בפרסום זה מצוין בטעות כי התוכנית אושרה), והיא מגדירה 76 אתרים "המייצגים את שלבי התפתחותה של הרצליה, ממושבה חקלאית בשרון לעיר, וכן במידה רבה את התפתחותו של המרחב העירוני בישראל".

שימור העיר מבוסס על חלוקתה לחמישה אזורים, אשר למעשה הוגדרו כבר בתוכניתו המקורית של האדריכל ריכארד קאופמן, מתכנן העיר הרצליה. "כל אזור הוא בעל אפיון שונה ומשמעות תרבותית ייחודית בהתפתחותה של העיר מראשית דרכה", נכתב בדברי ההסבר. "לכל אזור מרכז היסטורי משלו הבא לידי ביטוי כאזור בעל ערך שימורי בתוכנית"

שימור העיר מבוסס על חלוקתה לחמישה אזורים, אשר למעשה הוגדרו כבר בתוכניתו המקורית של האדריכל ריכארד קאופמן, מתכנן העיר הרצליה: הרצליה א' - אזור חוף הים; הרצליה ב', היא הרצליה פיתוח; הרצליה ג' - שכונת הרצליה ב' כיום; אזור הבאסה - אזור פארק הרצליה; הרצליה ד' - מרכז העיר. "כל אזור הוא בעל אפיון שונה ומשמעות תרבותית ייחודית בהתפתחותה של העיר מראשית דרכה", נכתב בדברי ההסבר. "לכל אזור מרכז היסטורי משלו הבא לידי ביטוי כאזור בעל ערך שימורי בתוכנית".

"מטרת התכנית לקבע הוראות ותנאים להבטחת שימור, שיקום ותחזוקת המורשת הבנויה של העיר הרצליה, הכוללת אתרים ואזורים הנושאים ערכים תרבותיים, היסטוריים וארכיטקטוניים", נכתב עוד בדברי ההסבר. "בבסיס שימור האתרים והאזורים עומדת ההנחה כי צורכי ההווה והעתיד קשורים ונשענים על זיכרון העבר ומורשתו. 

בהתאם לאמור, ישמש השימור ככלי תכנוני, תרבותי וכלכלי משלים להתחדשות עירונית ולהחייאת המרקם הקיים ברחבי העיר. שימור המורשת הבנויה בעיר יביא לחשיפתו לציבור הרחב ולתושבי העיר, ויהווה זיכרון היסטורי למקורות התפתחותה של העיר.

הרקע הראשי לתוכנית הוא 'דו"ח המצב הקיים', מסמך המהווה סקר היסטורי המתבסס על מקורות ספרותיים, מחקר באתרים עצמם, מפות היסטוריות, תצלומי אוויר, בדיקות סטטוטוריות וכיו"ב. כחלק ממסמך זה נסקרות קורותיה של המושבה הרצליה והתפתחותה לאורך השנים עד הפיכתה לעיר"

הרקע הראשי לתוכנית הוא 'דו"ח המצב הקיים', מסמך המהווה סקר היסטורי המתבסס על מקורות ספרותיים, מחקר באתרים עצמם, מפות היסטוריות, תצלומי אוויר, בדיקות סטטוטוריות וכיו"ב. כחלק ממסמך זה נסקרות קורותיה של המושבה הרצליה והתפתחותה לאורך השנים עד הפיכתה לעיר, תוך בחינת המרקמים הבנויים אשר מהווים עדות חיה לשלבי ההתפתחות של העיר".

לעיון במסמך "דו"ח המצב הקיים", שניסח אדריכל אמנון בר אור עוד באוקטובר 2012 – לחצו כאן

מנסחי התוכנית אף קושרים כמה פעמים בין תוכנית השימור לבין התפתחותה של ההתיישבות בישראל (כפי שצוין גם קודם). הינה דוגמה נרחבת לכך: "התפתחותה של העיר הרצליה החל בשנת הקמתה, 1924, מהווה עדות חיה להתפתחותו של מפעל ההתיישבות הציונית בדרום השרון.

המשמעות התרבותית הבולטת ביותר לכך היא עצם התבססותה של המושבה והפיכתה לעיר, תהליך דומה לעיורן של מושבות חקלאיות באזור המרכז בעשורים הראשונים להקמתה של מדינת ישראל. ערכים תרבותיים אלו כוללים נרטיבים ונושאים בעלי משמעות רבה".

"תוכנית השימור קובעת רשימת אתרים ואזורים לשימור וכן 'צירי מורשת' בעיר", מוסיפים דברי ההסבר, "שעליהם חלות הוראות תיעוד ושימור, תנאים להוצאת היתרי בנייה, עבודות שימור וטיפול במבנים ובאתרים, כללים להכנת תוכניות עיצוב אדריכלי, תמריצים לעידוד השימור ומנגנון לניוד זכויות בנייה מוקנות ותמריצי שימור. 

האזורים לשימור מקבצים כמה אתרים יחדיו, כך שלכל אזור זהות ייחודית לו, המבדילה אותו מאזורים היסטוריים אחרים בעיר. 'צירי המורשת' מרכזים לאורכם נרטיבים משמעותיים לעיר. הוועדה המקומית תוכל לקבוע הנחיות מרחביות ייחודיות המדגישות נרטיבים ואזורים אלה"

האזורים לשימור מקבצים כמה אתרים יחדיו, כך שלכל אזור זהות ייחודית לו, המבדילה אותו מאזורים היסטוריים אחרים בעיר. 'צירי המורשת' מרכזים לאורכם נרטיבים משמעותיים לעיר. הוועדה המקומית תוכל לקבוע הנחיות מרחביות ייחודיות המדגישות נרטיבים ואזורים אלה".

התוכנית משתרעת על פני שטח של כ-22,699 דונם – שטח העיר כולה. המגישה והיזמית שלה היא עיריית הרצליה; העורך הראשי הוא, כמובן, אדריכל אמנון בר אור ממשרד אמנון בר אור – טל גזית אדריכלים; שמאי המקרקעין הוא אריה קמיל ממשרד קמיל-טרשנסקי-רפאל שמאות מקרקעין ושירותי נדל"ן.

לעיון בהוראות התוכנית לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search