בנק ישראל מפרסם רשמית את השינויים במתן משכנתאות: אישור עקרוני להלוואה – בתוך חמישה ימי עסקים

הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה של ההוראות החדשות, אשר ייכנסו לתוקף בסוף אוגוסט השנה, כלומר בעוד כשמונה חודשים • המסמך כולל גם העמדת מחשבון משכנתה מקוון, הסדרת אופן הצגת המידע באופן מקוון ולא מקוון ועוד

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים (יח"צ)
יאיר אבידן, המפקח על הבנקים (יח"צ)

בנק ישראל, באמצעות הפיקוח על הבנקים, מפרסם היום (ד') את פרטי השינוי שיעבור עולם המשכנתאות לדיור – בהמשך לפרסומים השונים על כך בחודשים האחרונים. נכון לעכשיו מדובר בטיוטה, וההוראות ייכנסו לתוקף בסוף אוגוסט השנה.

הסעיף החשוב ביותר, לכל הפחות מבחינת נוטלי ההלוואות עצמם, נוגע לזמן שבו יחויב הבנק לספק ללקוח אישור עקרוני להלוואה: "תאגיד בנקאי ייתן את האישור העקרוני ללקוח בתוך בתוך חמישה ימי עסקים מיום שבו הוגשה הבקשה לקבלת הלוואה. במקרים חריגים, של הלוואות שמאפייניהן יוגדרו מראש במדיניות האשראי של התאגיד הבנקאי, יינתן האישור העקרוני בתוך שבעה ימי עסקים, ותינתן הודעה ללקוח על החריגה במשך הזמן לטיפול בבקשתו והסיבה לכך. "קיימת חשיבות למתן מענה מהיר ככל הניתן ללקוח, על מנת לאפשר לו לערוך תהליך יעיל של השוואת הצעות", נכתב בדברי ההסבר לסעיף זה. 

עוד כוללים השינויים העמדת מחשבון מקוון "המאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים, לצורך קבלת אומדן על השפעת שינויים בתמהיל על סכום ההחזר החודשי ועל סך הסכום שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה.

המחשבון המקוון מיועד לשמש ככלי עבור הלקוח, על מנת לסייע לו לאמוד את העלויות שבהן יידרש לעמוד בעתיד. על המחשבון לאפשר ביצוע הסימולציות בהתבסס על מאפייני ההלוואות הנפוצים, כגון לוח סילוקין לפי לוח שפיצר, מועד פירעון סמוך למועד העמדת ההלוואה ועוד. התאגיד הבנקאי רשאי להרחיב ולאפשר מאפיינים נוספים, לבחירת הלקוח"

המחשבון המקוון מיועד לשמש ככלי עבור הלקוח, על מנת לסייע לו לאמוד את העלויות שבהן יידרש לעמוד בעתיד. על המחשבון לאפשר ביצוע הסימולציות בהתבסס על מאפייני ההלוואות הנפוצים, כגון לוח סילוקין לפי לוח שפיצר, מועד פירעון סמוך למועד העמדת ההלוואה ועוד. התאגיד הבנקאי רשאי להרחיב ולאפשר מאפיינים נוספים, לבחירת הלקוח".

הטיוטה שפורסמה כעת כוללת עוד כמה וכמה סעיפים, כדוגמת קביעת הנוסחאות לחישוב הריבית הכוללת החזויה וטבלת הייחוס של סוגי ההלוואות לתחזיות המתאימות, זאת במטרה "להגדיר אופן חישוב אחיד במערכת הבנקאית".

המסמך גם כולל הסדרה של אופן הצגת המידע ללקוחות אשר נוהגים לצפות בחשבונותיהם באופן מקוון – כלומר באפליקציה או באתר הבנק. "עם זאת, קיימת חשיבות לתת מענה גם ללקוחות שלא נוהגים לקבל מידע באופן זה", נכתב במסמך. "לאור כך נקבע בסעיף כי לקוחות אלו יוכלו לקבל לבקשתם, עד פעמיים בשנה ללא תשלום עמלה, את המידע בכתב".

לעיון במסמך במלואו לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך