חג'ג' אירופה צפויה להרוויח כ־55 מיליון אירו מנדל"ן בבוקרשט

חג'ג' אירופה דיווחה היום (ג') לבורסה על התקשרות בהסכם רכישה על שלושה נכסים שונים ברומניה • להערכת החברה, ההכנסות הצפויות מהפרויקטים יעמדו על סך של כ-150 מיליון אירו

צחי חג'ג', בעלי חג'ג' אירופה (טל צ'יקורל)
צחי חג'ג', בעלי חג'ג' אירופה (טל צ'יקורל)

חברת חג'ג' אירופה דיווחה היום (ג') לבורסה על התקשרות בהסכם רכישה מול צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה לרכישת קרקעות בהיקף של 22,300 מ"ר תמורת כ־15.5 מיליון אירו. על הקרקעות שנרכשו יוקמו שלושה פרויקטים בבעלות החברה, באזור Alba Casa - שטח "ירוק" הנמצא בטבעת הראשונה של בוקרשט סמוך למבנה שגרירות ארה"ב בעיר.

הרכישה תתבצע באמצעות כל אחת מבין חברות הנכס – לכל פרויקט חברת נכס משלה בשליטת החברה. כל חברת נכס תקדם על חשבונה את קבלת האישורים וההיתרים הדרושים לחלקה הרלוונטית בהתאם לתוכניות כך שבסיום הליך קבלת ההיתר, ובכפוף לקבלתו, יהיה ניתן להקים על שלוש החלקות שלושה פרויקטים המיועדים למגורים בהיקף כולל של כ-47,200 מ"ר, מתוכם כ-5,400 מ"ר על חלקה אחד, כ-39,000 מ"ר על חלקה שתיים, וכ-2,800 מ"ר על חלקה שלוש. 

תמורות הרכישה הינם בסכום אירו (לפני מע"מ),אך ישולמו במטבע המקומי רון בהתאם לשער החליפין שיקבע על פי הבנק הלאומי של רומניה במועד התשלום. סך התמורה על חלקה אחד הינו 2.5 מיליון אירו בארבעה תשלומים, בחלקה שתיים התמורה תלויה בהליך קבלת ההיתר אך לא תפחת מסך של 11 מיליון אירו בשלושה תשלומים, ובחלקה שלוש סך התמורה הינה שתי מיליון אירו שתחולק לארבעה תשלומים. התשלום הראשון עבור החלקות, בסך כולל של כשלושה מיליון אירו, שולם במועד החתימה על ההסכם המקדים ממקורותיה העצמיים של החברה. 

החברה הוסיפה בדיווחה, שבכוונתה לממן את יתרת התמורה, בסך כולל של כ-12.5 מיליון אירו ממקורותיה העצמיים או ממימון חיצוני. כמפורט לעיל, בכוונת החברה לפעול לאישור תכנית להקמת פרויקטים המיועדים למגורים, בשטח כולל של כ-47,000 מ"ר, אם וככל שהחברה תקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין.

החברה צופה כי עלות הפרויקטים הכוללת, ללא מרכיב הקרקע, תסתכם לסך של כ-80 מיליון אירו וסה"כ כ-95 מיליון אירו כולל עלות הקרקע. הליך התכנון והיתרי הבניה צפוי להימשך עד כ-18 חודשים לגבי חלקות אחד ושתיים ועד כ-30 חודשים לגבי חלקה שלוש. השלמת הפרויקטים צפויה להימשך כ-24 חודשים מקבלת היתר בחלקות אחד ושלוש וכ-36 חודשים מקבלת היתר בחלקה שתיים. להערכת החברה, ההכנסות הצפויות מהפרויקטים יעמדו על סך של כ-150 מיליון אירו והרווח הכולל לפני מס כ-55 מיליון אירו.

כתבות נוספות שיעניינו אותך