קבוצת גבאי רוכשת קרקע במושבה מגדל הסמוכה לכינרת תמורת 20 מיליון שקל – לטובת הקמת מלון

מדובר בעסקה מתוך סדרה של עסקאות בשטח זה, אשר בסיומה תחזיק החברה ב-100% משתי חלקות סמוכות שעליהן מתוכנן לקום מלון של רחת המלונות הבינלאומית SELINA

אלי גבאי, בעלי קבוצת גבאי (יח"צ)
אלי גבאי, בעלי קבוצת גבאי (יח"צ)

קבוצת גבאי עדכנה היום (ב') את הרשות לניירות ערך כי חברה בת שלה התקשרה בהסכם לרכישת 50% מהזכויות הקיימות בחלקה 13 בגוש 15515 במושבה מגדל שבגליל, מחברת אלעזר מניבים, זאת בתמורה ל-20 מיליון שקל. כך, לאחר השלמת העסקה, תחזיק החברה (במישרין ובעקיפין) ב-100% מהזכויות בחלקה 13. נוסף על התמורה בגין הקרקע, תיקח החברה את חלקה של אלעזר מניבים בחוב הקיים מול הבנק, בסך של 7.5 מיליון שקל.

בימים אלו מתקשרת חברה בבעלות ובשליטה מלאה של אלי גבאי, בעל השליטה בחברה, עם אלעזר מניבים בהסכם לרכישת תאגיד בבעלות החברה המוכרת - תאגיד המחזיק 50% מהזכויות בחלקה 14, הסמוכה לחלקה שצוינה לעיל. אם ההסכם ייתחם, תחזיק קבוצת גבאי ב-100% מהחלקה הזו גם כן

במקביל לרכישת חלקה 13 במלואה, מתקשרת בימים אלו חברת גבאי בניה ביצוע והנדסה, חברה בבעלות ובשליטה מלאה של אלי גבאי, בעל השליטה בחברה, עם אלעזר מניבים בהסכם לרכישת תאגיד בבעלות החברה המוכרת - תאגיד המחזיק 50% מהזכויות בחלקה 14, הסמוכה לחלקה שצוינה לעיל. אם ההסכם ייתחם, תחזיק קבוצת גבאי ב-100% מהחלקה הזו גם כן.

"למיטב ידיעת החברה, באזור שפת הכנרת לא קיימות קרקעות זמינות למכירה עם היתרים לבנייה", כך החברה בהודעתה מהיום, "והעסקה מהווה הזדמנות להגדלת האחיזה של החברה באזור, ובפרט במקרקעין שעליהם קיים הסכם שכירות ארוך טווח עם רשת המלונות 'סלינה', אשר מניב לחברה הכנסות". את משפחת אלעזר, בעלת החברה המוכרת, ייצגו בעסקה עו"ד דורון אריאל, עו"ד רועי קליינר ועו"ד אוריאל כלף.

נזכיר בהקשר זה כי בסוף מרץ האחרון אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרותה במערך הסכמים שבמסגרתו תרכוש החברה 50% מהזכויות בחלקה 13 האמורה. החלקה הינה בשטח רשום של 14,050 מ"ר, ועליה מבנים בשטח כולל של כ-5,600 מ"ר, הכוללים 104 יחידות מלונאיות. במקביל רכשה קבוצת גבאי 25% מהחלקה הסמוכה, חלקה 14, תמורת כ-1.1 מיליון שקל. על החלקות הללו מתוכנן להיבנות מלון של מותג SELINA הבינלאומי, כאמור.

החלקה הינה בשטח רשום של 14,050 מ"ר, ועליה מבנים בשטח כולל של כ-5,600 מ"ר, הכוללים 104 יחידות מלונאיות. במקביל רכשה קבוצת גבאי 25% מהחלקה הסמוכה, חלקה 14, תמורת כ-1.1 מיליון שקל. על החלקות הללו מתוכנן להיבנות מלון של מותג SELINA הבינלאומי, כאמור

באותו דיווח מסרה החברה כי למיטב ידיעתה "נכון למועד זה בוצעו בפרויקט השקעות בביצוע ההתאמות ושיפוץ למבנה המלון בסך של כ-11.75 מיליון שקל, שמתוכם שולמו סך של כ-10.464 מיליון שקל".

נזכיר כי בסוף ספטמבר האחרון סיכמו קבוצת חג'ג' ורשת המלונות סלינה על הסכם שיתוף פעולה בהיקף של עד 180 מיליון דולר, לטובת פעילות כאן בישראל. שיתוף הפעולה יתבצע בשתי דרכים: או שקבוצת חג'ג' תרכוש ותתאים את הנכסים לפעילות מלונאית, שתבצע סלינה, או שסלינה תשכור נכסים מצדדים שלישיים, וחג'ג' תתאים אותם לפעילות המלונאית.

כתבות נוספות שיעניינו אותך