אושרו הוראות תמ"א 38 בבני ברק: תוספת של 700 דירות בלבד; מספר הקומות – עד 6.5 מעל קומת הקרקע

למבנה קיים בן שתי קומות יתווספו 2.5 קומות טיפוסיות מורחבות; למבנה קיים בן שלוש קומות - שלוש קומות טיפוסיות מורחבות • התוספת לכל יח"ד: 13 מ"ר עיקרי • התוכנית מאפשרת הריסה ובנייה בלבד

הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק (יח"צ)
הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק (יח"צ)

האם תוכנית יישום הוראות תמ"א 38 בבני ברק מסמלת סיום של תקופה? הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה לאחרונה את תוכנית המתאר המקומית בב/105/ת, תוכנית מספר 501-0462721, אשר כותרתה "יצירת שטחי ציבור וקביעת הוראות ליישום תמ"א 38". בפועל, מדובר בתוכנית מצומצמת מאוד, בטח ביחס למספרים שהתרגלנו לראות בקשר לתמ"א 38: תוספת של 700 יחידות דיור בלבד בכל רחבי העיר, ולא יותר מ-6.5 קומות בבניינים חדשים.

מטרת התוכנית היא "עידוד התחדשות עירונית בעיר, תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים, על ידי קביעת מסגרת זכויות בנייה מחייבת לבנייני מגורים בתחום העיר המיועדים להריסה ובנייה מחדש בלבד, מכוח תמ"א 3/38/א; קביעת הוראות ליצירת שטחים ציבוריים בבניינים חדשים מכוח הוראות תוכנית, זו לצורך הגדלת מצאי שטחי הציבור כמענה לתוספת יח"ד מכוח תמ"א 38".

התוכנית מתייחסת – כפי שצוין לעיל – אך ורק לתמ"א 38 בדרך של הריסה ובנייה, כלומר תמ"א 38 המקורית, לחיזוק ותוספת, אינה קיימת. וכך כתוב בהגדרות התוכנית באשר לשטחי תמ"א 38: "שטחי בנייה המוקנים מכוח תמא 38 לעניין הריסה ובנייה מחדש בלבד"

נציין ונדגיש, בראש ובראשונה, כי התוכנית מתייחסת – כפי שצוין לעיל – אך ורק לתמ"א 38 בדרך של הריסה ובנייה, כלומר תמ"א 38 המקורית, לחיזוק ותוספת, אינה קיימת. וכך כתוב בהגדרות התוכנית באשר לשטחי תמ"א 38: "שטחי בנייה המוקנים מכוח תמא 38 לעניין הריסה ובנייה מחדש בלבד".

גם המשכה מעיד על התחדשות מינורית למדי דרך התוכנית המגיעה לסיומה, על פי התכנון, באוקטובר 2022: למבנה קיים בן שתי קומות יתווספו 2.5 קומות טיפוסיות מורחבות; למבנה קיים בן שלוש קומות יתווספו שלוש קומות טיפוסיות מורחבות; מספר הקומות הכולל לא יעלה על 6.5 קומות למגורים מעל קומת קרקע המכילה שטח ציבורי; לכל דירה יתווספו 13 מ"ר עיקרי.

להקדים שטחי ציבור למכה

"מטרת התכנית הינה לאפשר התחדשות עירונית הכוללת יצירת שטחים ושימושים ציבוריים עירוניים (כגון גני ילדים, מרפאות לאם ולילד, משרדים עירוניים, ספריות וכד')", נכתב בדברי ההסבר, "על מנת להגדיל את שטחי הציבור בעיר עקב מצוקת השטחים הקיימת, ואף כמענה לתוספת זכויות ויח"ד הצפויה בגין יישום תמ"א 38 על שינוייה בעיר.

בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א 38 תיקון 3א, ייקבעו הוראות בינוי, תוספת זכויות בנייה, יח"ד וקומות במסגרת יישום תמ"א 38 באזורי מגורים בעיר בני ברק. תכנית זו תחול על בניין חדש שהוא בניין העומד בתנאי תמ"א 38 להריסה ובנייה מחדש, וטרם הוצא לו היתר בנייה או שהוצא לו היתר בנייה בהתאם להודעה לפי סעיף 78-77 מאוקטובר 2015.

יצוין כי התוכנית נעשתה על רגע בדיקות כלכליות, פרוגרמטיות, תכנוניות ותחבורתיות במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית המאושרת, אשר קבעה את מספר היח"ד ותוספת זכויות הבנייה המוצעות. בהתאם, תוכנית זו חלה רק על אזורי המגורים (כולל מסחר ומגורים) בעיר בני ברק".

נציין שהתוכנית מוסיפה, לצד 700 יחידות הדיור, עוד 14,500 מ"ר מבני ציבור לשטחי המגורים בעיר. המגישה והיוזמת של התוכנית היא עיריית בני ברק; העורך הראשי ואדריכל התוכנית הוא אדריכל ישראל קשטן; התוכנית הוגשה למוסדות התכנון באפריל 2017

נציין שהתוכנית מוסיפה, לצד 700 יחידות הדיור, עוד 14,500 מ"ר מבני ציבור לשטחי המגורים בעיר. המגישה והיוזמת של התוכנית היא עיריית בני ברק; העורך הראשי ואדריכל התוכנית הוא אדריכל ישראל קשטן; התוכנית הוגשה למוסדות התכנון באפריל 2017.

לעיון בהוראות התוכנית המלאות לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך