תפנית מפתיעה: המחוזית לא מאריכה את תוכנית מתחם צקלג בת"א; "תכנון שאושר ב-2008 ואינו עדכני לצורכי האזור"

באפריל האחרון הודיעה הוועדה על הארכת תוקפה של התוכנית, באחד המקומות היוקרתיים בעיר, ש"נסחבת" מאז אושרה ב-2008 מבלי להתממש • כעת היא מודיעה על דחיית הארכתה: "נדרשת בחינה מחודשת אשר תתייחס לכל האזור כמרחב אחד"

אזור מתחם צקלג בתל אביב (Google Street view)
אזור מתחם צקלג בתל אביב (Google Street view)

סיבוב פרסה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב: אחרי שהודיעה באפריל האחרון כי היא מאריכה את תוכנית "מתחם צקלג" שבין הרחובות קרליבן ולינקולן במרכז העיר, החליטה הוועדה על דחיית הכוונה להארכת התוכנית ולמעשה על ביטולה.

בסוף נובמבר האחרון נערכה ישיבת ועדת המשנה ב' להתנגדויות של הוועדה המחוזית, אשר עסקה בין היתר בתוכנית, תא/2689 – מתחם בשטח כעשרה דונמים אשר עליו היו אמורים להיבנות שטחי מגורים, מסחר ותעסוקה, בשני מגדלים בני 27 קומות. 

התוכנית אושרה כבר ב-2008, ומאז "נסחבה" ולא מומשה במשך זמן רב. לאחרונה, כאמור, החליטה הוועדה המחוזית כי אפשר להשיב אותה לחיים, והודיעה על הארכת תוקפה – אך כעת, לאחר שמיעת ההתנגדויות והמלצת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, החליטה כי יש לדחות את התוכנית, בין היתר בשל העובדה שכיום מתוכננות באזור תוכניות חדשות ומקיפות יותר, כדוגמת הרכבת הקלה, שהופכות אותה למעשה לא רלוונטית עוד.

למעשה, בישיבה האמורה דחתה הוועדה את תוכנית תא/5020, שמטרתה הייתה להאריך את תוקף תוכנית הבינוי עצמה בשמונה שנים. "לאחר שמיעת ההתנגדויות, התייחסות החוכרים בתחום התוכנית וכן התייחסותה של הוועדה המקומית, מחליטה הוועדה על דחייתה", נכתב בפרוטוקול הישיבה מסוף נובמבר.

על אף שהוכרעו הנושאים הקנייניים שעיכבו את מימוש התוכנית החליטה הוועדה המקומית, מגישת התוכנית, לקבל את ההתנגדויות בסוגיות התכנוניות ולהמליץ לוועדה המחוזית שלא לאשר את התוכנית המאריכה את תוקפה של תוכנית תא/ 2689"

"על אף שהוכרעו הנושאים הקנייניים שעיכבו את מימוש התוכנית החליטה הוועדה המקומית, מגישת התוכנית, לקבל את ההתנגדויות בסוגיות התכנוניות ולהמליץ לוועדה המחוזית שלא לאשר את התוכנית המאריכה את תוקפה של תוכנית תא/ 2689. 

כפי שנאמר בדיון, ובהתאם להתייחסות העדכנית של הוועדה המקומית, מדובר על תכנון שאושר ב-2008, שאינו עדכני לצורכי האזור ואינו מתכלל את המדיניות העדכנית של מוסדות התכנון, לרבות היחס להולכי הרגל, היבטי נגישות וקישוריות לרחובות הסובבים, שטחי ציבור ראויים וכדומה. נדרשת בחינה מחודשת אשר תתייחס לכל האזור כמרחב אחד. 

לאחר אישור תכנית תא/ 2689 חלו באזור תמורות תחבורתיות משמעותיות, הכוללות את קווי הרק"ל והמטרו; אושרה תוכנית המתאר תא/5000 (שרק לאחרונה פרסמנו על עדכון בה) אשר מאפשרת רח"ק מקסימלי הגבוה מהמוצע בתוכנית, וכן מתאפשרת העצמת זכויות במבנה הציבור בהתאם לתוכנית צ'.

הוועדה סבורה כי פרט להתייחסות הוועדה המקומית, יש לתת משקל גם למתנגדות לתוכנית. בדיון הציגו המתנגדות לתוכנית טענות שלא היו בפני הוועדה המחוזית בעת הדיון בהפקדת התוכנית, בין היתר בקשר לקידום תכנון בראייה רחבה ועדכנית לכלל האזור בתוכנית מקבילה שהומלצה על ידי הוועדה המקומית להפקדה במאי 2018, עם קו כחול מורחב הכולל בתוכו גם את שטח תוכנית תא/2689".

נביא כאן כמה מההתנגדויות המעניינות, שגם התקבלו על ידי הוועדה, כלשונן. באחת ההתנגדויות נטען כי "תוכנית צקלג, אשר קידומה החל לפני 22 שנה, אינה רלוונטית עוד למציאות התכנונית, בעלת כשלים ואינה תואמת לתכנון עדכני ורלוונטי לאזור. נדרשת חשיבה תכנונית חדשה לאור השינויים הרבים, ביניהם הרכבת הקלה ותחנות המטרו ומרחב הכניסה למרכז מטרופולין ת"א". 

תוכנית צקלג, אשר קידומה החל לפני 22 שנה, אינה רלוונטית עוד למציאות התכנונית, בעלת כשלים ואינה תואמת לתכנון עדכני ורלוונטי לאזור. נדרשת חשיבה תכנונית חדשה לאור השינויים הרבים, ביניהם הרכבת הקלה ותחנות המטרו ומרחב הכניסה למרכז מטרופולין ת"א"

בהתנגדות אחרת נטען כי "התוכנית סותרת את תוכנית המתאר תא/5000, שאושרה שמונה שנים אחריה וסימנה את מתחם צקלג כאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים - ייעוד שאינו משתלב עם התכנית הישנה".

בהתנגדות נוספת נטען כי "תוכנית צקלג נערכה לפני יותר מ-20 שנה ועל כן אינה לוקחת בחשבון תמורות תכנוניות משמעותיות, כגון אישור תכנית המתאר, תכניות המתע"ן הסמוכות, מדיניות הוועדה המחוזית, מגמות תכנוניות וכו'. אישור הארכת התוכנית יביא להנצחה של תכנון ארכאי ובלתי רלוונטי".

לעיון בפרוטוקול הדיון לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך