"אקזיט" יפה לפרשקובסקי בחו"ל: חברות נכדות שרכשו נכסים בפלורידה בכ-20.5 מיליון דולר - נמכרות ב-33 מיליון דולר

החברה מוכרת את מלוא החזקותיה ב- Suzi Prashkovsky וב-Haim Prashkovsky, שמחזיקות ב-155 יח"ד להשכרה שרכשו לאורך השנים 2019 ו-2020 • העסקה תצא אל הפועל בכפוף לביצוע בדיקת נאותות מצד הרוכש

יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת פרשקובסקי (יח"צ)
יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת פרשקובסקי (יח"צ)

חברת פרשקובסקי בדרך למימוש מוצלח של נכסים בפלורידה, ארה"ב – בהתאם למדיניותה בכל הנוגע לפעילותה במדינה שלחופה המזרחי של אמריקה, כפי שנכתבה בדו"ח השנתי המסכם לשנת 2020.

החברה הודיעה היום (ב') לרשות לניירות ערך כי חברה בת שלה, Prashkovsky Investments USA, המחזיקה במלוא ההון המונפק של החברות Suzi Prashkovsky ו-Haim Prashkovsky, התקשרה בהסכם מכר למכירת מלוא החזקותיה בחברות הנכדות, בתמורה לסך של כ-33 מיליון דולר.

כפי שציינה בדו"ח המסכם ל-2020, "לאור העובדה כי שוק הנדל"ן בפלורידה חווה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה מרשימים שהתבטאו בעליית ערך של מחירי דירות מגורים להשכרה, החברה בוחנת, מעת לעת, מימוש של חלק מהנכסים שבבעלותה".

כעת נראה שהמדיניות הזו צולחת יפה: שתי החברות שיימכרו, אם תושלם העסקה, מחזיקות נכון למועד זה 155 יחידות דיור: חברת Suzi מחזיקה במתחם הכולל 145 יחידות דיור, וחברת Haim מחזיקה במתחם הכולל עשר יחידות דיור. עבור יחידות הדיור הללו הן שילמו, לאורך 2019 ו-2020 סכום של כ-20.5 מיליון דולר. נכון לרבעון השלישי של 2021 שוויים של נכסי שתי החברות בספרים הוא כ-26.74 מיליון דולר.

"בתוך שני ימי עסקים ממועד חתימת הסכם המכר יעביר הרוכש מקדמה על חשבון העסקה בסך של 500,000 דולר", נכתב בהודעת החברה. "בהתאם להוראות הסכם המכר, במשך תקופה של חמישה ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם, לרוכש זכות לקיים בדיקת נאותות על החברות הנכדות, ובתום התקופה האמורה רשאי הרוכש לבטל את העסקה מכל סיבה שהיא, ולקבל בחזרה את תשלום המקדמה. 

יצוין כי לאחר התקופה לביצוע בדיקת נאותות כאמור לעיל, המקדמה לא תושב לרוכש במקרה של ביטול הסכם המכר. בכפוף להשלמת בדיקת הנאותות על ידי הרוכש כאמור לעיל, התמורה תשולם ל-Prashkovsky Investments USA בתום 60 ימים ממועד חתימת הסכם המכר. ולרוכש יש זכות להאריך תקופה זו ב-30 ימים נוספים בכפוף להפקדת סך של 200,000 דולר אשר לא יושבו לרוכש במקרה של ביטול הסכם המכר".

הנכסים שמתכוונת החברה למכור כעת הם חלק מפעילותה בתחום המגורים להשכרה בפלורידה, ארה"ב, תחום שאליו נכנסה בשנת 2013. היא מבוצעת באמצעות Prashkovsky Investments USA, המחזיקה בשמונה חברות פרטיות הרשומות בארה"ב, בשליטתה המלאה. לאחר העסקה, אם תושלם, יישארו בידיה שש חברות. 

Prashkovsky Investments USA מחזיקה נכון להיום (טרם ביצוע העסקה) 824 יחידות דיור, כך לפי הדו"ח המסכם לרבעון השלישי של 2021, וכן משרדים ומחסנים להשכרה בשטח של כ-4,377 מ"ר - כולם בפלורידה. הנכסים מושכרים לצדדים שלישיים.

כתבות נוספות שיעניינו אותך