חברת הקנאביס קאונמד תמזג לתוכה את פעילות הנדל"ן וההתחדשות העירונית של ליאונרדו

החברה שבשליטת האחים מנור וכפיר גינדי  הודיעה כי התקשרה עם שלוש חברות מקבוצת לאונרדו לרכישת מלוא האחזקות והפעילות של הקבוצה בתמורה להקצאת מניות של החברה שיהוו 50% מהון החברה

מאת - כתב תוכן
קנאביס (unsplash)
קנאביס (unsplash)

חברת הקנאביס קאנומד, שבשליטת האחים מנור וכפיר גינדי,  הודיעה  הבוקר לבורסה  כי התקשרה עם שלוש חברות מקבוצת הנדל"ן וההתחדשות העירונית לאונרדו במזכר עקרונות לא מחייב לרכישת מלוא האחזקות והפעילות של קבוצת לאונרדו בתמורה להקצאת מניות של החברה, אשר יהוו עם הקצאתן 50% מהון המניות של החברה. יזם את החיבור איש הנדל"ן ומומחה ההתחדשות העירונית ניר שמול.

במסגרת המזכר ניתנה התחייבות של הצדדים לתקופת הימנעות ממו"מ עם צדדים שלישיים שבמהלכה ישלימו הצדדים בדיקות נאותות הדדיות וינהלו משא ומתן להתקשרות בהסכם מפורט ומחייב.

על פי ההסכם קבוצת לאונרדו תמוזג לחברה ללא כל חוב בנקאי אשר אינו במסגרת ליווי פרויקטים וללא כל חוב כלפי בעלי מניותיה ולהפך. כמו כן, תיוותר בקבוצת לאונרדו יתרת מזומנים לצורך מימון ההון החוזר התפעולי של קבוצת לאונרדו, בניהולם המשותף של סחף כהן ויאיר מרק.

עוד  על פי ההסכם בקופת החברה יהיו מזומנים ושווי מזומנים בסך של 20 מיליון שקל בניכוי הוצאות העסקה שיוצאו עד למועד העסקה ובניכוי סכום ההוצאות. אם קופת המזומנים האמורה תהיה נמוכה מהסכום שנקבע, אך לא פחות מ-12 מיליון שקל, בניכוי הוצאות העסקה ובניכוי סכום ההוצאות השוטפות, עדיין תושלם העסקה.

קבוצת לאונרדו היא שחקנית בולטת בענף הנדל"ן ומסרה עד כה מעל 1,000 יחידות דיור בביצוע וביזמות עבור עצמם ועבור יזמים מובילים במשק, כמו אפריקה ישראל, אשדר, סופרין, מטרופוליס ועוד.

בקבוצה שני תחומי פעילות עיקריים: ייזום וביצוע קבלני של פרויקטים בתחום הנדל"ן, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית. הפעילויות ימוזגו  כאמור בדרך של הקצאת מניות בחברה הציבורית.

כתבות נוספות שיעניינו אותך